Gå direkt till innehåll
© THOMAS COEX AFPGetty Images
© THOMAS COEX AFPGetty Images

Pressmeddelande -

Förbjud varor från olagliga israeliska bosättningar!

Det internationella samfundet måste förbjuda all import av varor som producerats i olagliga israeliska bosättningar samt sätta stopp för de enorma vinster för företag som ger näring åt massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna mot palestinier, säger Amnesty International idag.

För att markera att det har gått 50 år sedan Israels ockupation av Västbanken, inklusive Östra Jerusalem och Gazaremsan, uppmanar Amnesty International stater över hela världen att förbjuda bosättningsvaror på sina marknader och förhindra sina företag att verka i bosättningsområden.

- I årtionden har världen sett på när Israel förstört palestiniernas hem och plundrat deras land på naturresurser. Medan den palestinska ekonomin har blivit lidande av 50 års missbrukspolitik, har en blomstrande marknad med enorma vinster skapats av Israel - en marknad som bygger på ett systematiskt förtryck av den palestinska befolkningen. Det är dags för stater att vidta konkreta internationella åtgärder för att stoppa finansieringen av bosättningar som strider mot internationell rätt och utgör krigsförbrytelser, säger Salil Shetty. generalsekreterare på Amnesty International.

Varor till ett värde av hundratals miljoner dollar produceras varje år i israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark och exporteras sedan internationellt, trots att de flesta stater officiellt fördömt bosättningarna som olagliga enligt internationell rätt. Under åren har israeliska och internationella företag också möjliggjort och underlättat expansion av bosättningarna.

Israels politik av att bosätta israeliska civila på ockuperat palestinskt land har lett till ett stort antal kränkningar av mänskliga rättigheter. Tusentals palestinska hem och fastigheter har rivits av Israel och hundratusentals palestinier har blivit fördrivna från sina hem för att rensa områden inför bosättningar. Minst 100 000 hektar palestinsk mark har avsatts för bosättningar.

Israel har också olagligt tagit kontroll över palestinska naturresurser- såsom vatten, bördig jord, stenbrott och mineraler. Dessa naturresurser har använts till förmån för att producera varor som ofta exporteras utomlands. Samtidigt har Israel infört godtyckliga restriktioner som berövar palestinier tillgång till och användning av eget vatten, mark och andra resurser. Detta begränsar palestiniernas möjligheter till ekonomisk utveckling samt kränker deras ekonomiska och sociala rättigheter.

Alla stater har en tydlig skyldighet att säkerställa respekten för internationell humanitär rätt. De bör inte heller erkänna eller gynna den olagliga situation som Israels bosättningspolitik har skapat utan stater bör istället använda sitt inflytande för att stoppa sådana kränkningar.

- Stater som fortsätter att hjälpa bosättningarna att blomstra ekonomiskt undergräver deras internationella skyldigheter och de riktlinjer de har åtagit sig att upprätthålla. Det är en stats plikt enligt internationell rätt att se till att deras handlingar och deras medborgare inte utför eller stöder olagliga omständigheter eller handlingar, säger Salil Shetty.

- Genom att förbjuda bosättningsvaror och införa lagar och förordningar som hindrar företag från att verka israeliska bosättningar, har regeringar världen över en möjlighet att göra en verklig skillnad för miljontals palestinier som har uthärdat decennier av orättvisor och diskriminering.

Läs hela det engelska pressmedddelandet här, och se kampanjsidan här.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916