Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FRANKRIKE: Fransk polis står över lagen

Poliser som gör sig skyldiga till utomrättsliga avrättningar, misshandel,
rasistiska trakasserier och oproportionerlig våldsanvändning bryter mot
internationell rätt - utan undantag. Trots detta förbud blir rapporter om
poliser som begår sådana övergrepp inte ordentligt utredda i Frankrike och
de ansvariga ställs sällan inför rätta, säger Amnesty i en rapport på
torsdagen.
- I Frankrike råder ett klimat där poliser kan göra sig skyldiga till
övergrepp utan risk för påföljd, detta leder till straffrihet i praktiken
vilket är oacceptabelt, säger David Diaz-Jogeix, biträdande chef för
Amnestys Europaavdelning.
Amnesty kritiserar i rapporten, Public Outrage: police officers above the
law in France, det faktum att väldigt få anmälningar om polismisshandel
utreds, istället syns en ökande trend där vittnen eller de som själva
blivit utsatta för övergrepp åtalas för att förolämpat, hotat eller
angripit polisen. Den mängd fall som Amnesty redovisar i rapporten visar
att det framför allt är franska medborgare med utländsk bakgrund eller
utländska medborgare som drabbas.
- Den franska polisen utför uppgifter som är svåra och farliga, ofta med
stora personliga risker. Men det är viktigt att agera när poliser gör sig
skyldiga till tjänstefel och att snabbt, grundligt och opartiskt utreda
sådana anklagelser, säger Amnesty.
- Allmänheten måste kunna lita på polisen, vilket inte är fallet idag.
Förtroendet för polisen kan bara återfås om anmälningar om övervåld och
andra övergrepp verkligen utreds och de poliser som begår brottsliga
handlingar ställs till svars. Detta är nödvändigt också för majoriteten av
poliskåren som sköter sitt arbete professionellt och lagligt.
En del anmälningar mot polisen är grundlösa men det stora gapet mellan
antalet anmälningar och det faktiska antal som leder till disiplinära
åtgärder väcker frågan om det verkligen görs grundliga och opartiska
undersökningar. Av 663 anmälningar om polisvåld under 2005 ledde endast 16
till avsked. Under 2006 gjordes 639 anmälningar och endast åtta ledde till
avsked. Det stora flertalet anmälningar läggs ned av åklagare utan att ens
leda till en rättslig prövning.
Amnesty har under många år kritiserat bristfälliga utredningar när det
gäller anmälningar av polisvåld. I rapporten framförs återigen uppmaningen
till den franska regeringen att inrätta en oberoende kommission som
tilldelas maktbefogenhet och tillräckliga resurser för att kunna göra
grundliga och effektiva undersökningar.

Läs rapporten
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR21/003/2009/en/591478d5-8e7a-45d8-a166-bd326e1caa1f/eur210032009en.pdf
Mer information finns på vår internationella sida:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/police-abuse-goes-unchecked-france-20090402


Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.