Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FRANKRIKE: Franska politiker uppmanas stoppa slöjförbud

Amnesty uppmanar franska lagstiftare att säga nej till det lagförslag om förbud mot heltäckande slöja som den franska regeringen har överlämnat till parlamentet idag på onsdagen.

Förslaget, om det blir lag, kommer att innebära ett totalförbud mot att täcka ansiktet på offentlig plats. Den som bryter mot förbudet riskerar böter på upp till 150 euro och/eller deltagande i ett "rehabiliteringsprogram". 

- Ett totalförbud mot att täcka ansiktet är ett brott mot rätten till yttrande-och religionsfrihet för de kvinnor som väljer att bära burka eller niqab som ett uttryck för identitet eller sin tro, säger Johan Dalhuisen, Amnestys expert på diskrimineringsfrågor. 

Den franska författningsdomstolen, Frankrikes högsta juridiska rådgivande organ, har uttryckt starka reservationer mot lagförslaget då man anser att det bryter mot såväl den franska konstitutionen som mot Frankrikes åtagande enligt internationella människorättsfördrag. 

Den franska regeringen hävdar att man vill införa ett förbud av säkerhetsskäl och för att skydda kvinnor från att tvingas bära heltäckande slöja. 
- Rimliga säkerhetsproblem kan lösas genom särskilda inskränkningar när det gäller heltäckande slöja, till exempel på utsatta platser och i situationer där man måste kunna identifieras. Fransk lag tillåter redan idag sådana begränsade restriktioner. 

Staten har en skyldighet att skydda kvinnor då de utsätts för tvång eller övertalas att bära heltäckande slöja. Detta kan göras genom att motarbeta stereotypa könsroller och diskriminering, och i vissa individuella fall även ingripanden enligt familje- eller kriminallagstiftning. Men ett generellt förbud skulle drabba dem som fritt väljer att täcka sitt ansikte och även straffa dem som tvingas bära slöja. 

- De kvinnor som tvingas bära heltäckande slöja kommer antingen att straffas av staten om de går ut, eller - vilket är mer troligt - kommer att tvingas hålla sig inomhus. En del människor känner motvilja mot heltäckande slöja eller tycker att det bryter mot vedertagna sociala normer. Men lagar om mänskliga rättigheter är mycket tydliga på denna punkten - en persons motvilja kan inte rättfärdiga en inskränkning av en annan persons rättigheter, säger John Dalhuisen.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.