Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

FRANKRIKE:Slöjförbudet kränker mänskliga rättigheter

336 parlamentsledamöter röstade på tisdagen för lagen, bara en röstade mot.

- Ett fullständigt förbud mot att täcka ansiktet kränker yttrande- och religionsfriheten för de kvinnor som bär burka eller nikab som ett uttryck för sin identitet eller tro, säger John Dalhuisen, Amnestys expert på diskriminering i Europa. Dessa friheter får inte begränsas bara för att vissa - till och med en majoritet - finner en typ av klädsel förkastlig eller stötande.

Lagen, som fortfarande väntar på senatens godkännande, gör det förbjudet att bära alla former av klädsel som syftar till att dölja ansiktet på offentlig plats. Den som bryter mot lagen kan straffas med böter på upp till 150 euro och/eller tvingas att genomgå ett rehabiliteringsprogram. Den som använder våld eller hot för att tvinga andra att täcka ansiktet kan straffas med upp till ett års fängelse och böter på upp till 30 000 euro.

De som förespråkar förbudet i Frankrike hävdar att heltäckande slöjor strider mot franska republikanska värderingar, är oförenligt med jämställdheten och hotar den allmänna säkerheten.

Enligt internationell rätt är stater skyldiga att skydda kvinnor från hot och tvång att bära heltäckande slöja.

- Omfattande förbud är dock inte det rätta sättet att gå till väga, säger John Dalhuisen. Risken är att de kvinnor som idag bär heltäckande slöjor blir begränsade till sina hem och att deras möjligheter att arbeta eller studera och deras tillgång till offentliga tjänster minskar. Regeringar borde istället se till att stärka ansträngningarna för att bekämpa den diskriminering som muslimska kvinnor möter, både i sin egen samhällsgrupp och i det vidare samhället.

- Verkliga säkerhetsrisker kan hanteras genom att man begränsar bärandet av ansiktstäckande klädsel i väldefinierade högriskmiljöer. Man kan också kräva att en person visar sitt ansikte när det är objektivt nödvändigt, till exempel vid identitetskontroller. Fransk lag möjliggör redan sådana begränsade restriktioner, säger John Dalhuisen.

Förra veckan skrev franska Amnesty till alla ledamöter i Frankrikes parlament med uppmaningen att rösta ner lagförslaget.

Författad av: Marie Wenger

Läs även Amnestys uttalande om slöjförbudet i Belgien: http://www2.amnesty.se/hem.nsf/allaperlandnet19/03234593FC190535C125770D003B0184


--
Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916