Gå direkt till innehåll
© Amnesty International / Photo: Jarek Godlewski
© Amnesty International / Photo: Jarek Godlewski

Pressmeddelande -

Globala klimatdemonstrationer för att kräva ett slut på användningen av fossila bränslen

Miljontals demonstranter kommer under den kommande veckan (15–22 september) delta i klimatdemonstrationer över hela världen. Uppmaningen till världens ledare är att snabbt få ett stopp på användningen av fossila bränslen för att förhindra att den av människan orsakade klimatkatastrofen eskalerar, säger Amnesty International idag.

Minst 470 evenemang planeras runt om i världen som en del av en samordnad kampanj för klimaträttvisa. I Sverige medverkar ett nätverk av över 80 organisationer, grupper och rörelser. Det startas med Fridays for Future Global Climate Strike, följt av marscher och andra aktioner i hela Sverige och syftar till att uppmärksamma att social rättvisa och klimaträttvisa är tätt sammankopplade. Under söndagen den 17 september kommer en marsch äga rum i New York samtidigt som världens ledare samlas för FN:s generalförsamlings högnivåvecka och inför generalsekreterarens toppmöte om FN-ländernas klimatambitioner den 20 september.

- Vi kräver att världens regeringar agerar. Det är inte för sent att avvärja en fullständig klimatkatastrof, men som den senaste tidens rekordvärme, förödande skogsbränder och extrema väderhändelser har visat, håller tiden snabbt på att rinna ut, säger Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty International Sverige.

Alla påverkas av klimatförändringarna
Det finns inte en mänsklig rättighet som inte påverkas av klimatförändringarna. Stormar, skogsbränder och annat extremväder hotar rätten till liv och hälsa. Rätten till tak över huvudet hotas av torka och stigande havsnivåer, smältande isar och översvämningar påverkar tillgången till rent vatten, för att bara nämna några exempel.

På samma gång misslyckas de flesta staterna med att ta fram tillräckligt ambitiösa klimatplaner. Det skulle kunna undvika de värsta effekterna av klimatkrisen och garantera en rättvis klimatomställning som minskar ojämlikheten. Rika länder, de främsta ansvariga för klimatkrisen, har det största ansvaret att agera.

De med minst ansvar bär den största bördan
Just nu bär många människor, som historiskt haft minst ansvar för utsläppen som orsakat klimatkrisen, den största bördan. Det kan röra sig om att man drabbas av effekterna av klimatförändringen i sig, men också i samhällets omställning mot ett hållbart samhälle. Många av de som bär den största bördan i klimatkrisen står samtidigt i frontlinjen för klimatarbetet som urfolks-, människorätts- och miljöförsvarare. Vi vet att klimatkrisen riskerar att kraftigt öka diskriminering och ojämlikheten mellan och inom länder, och värst är det för de grupper som redan kämpar för sina rättigheter.

Att lyfta och jobba för klimaträttvisa är en viktig del av Amnestys arbete. Vi stödjer bland annat Fridays for Future som kom till 2018 när Greta Thunberg inledde en klimatprotest utanför Sveriges riksdag för att uppmana regeringen att anta en politik i linje med 2015 års Parisavtal om klimatet. 2019 tilldelades Greta Thunberg och Fridays for Future, Amnestys Ambassador of Conscience Award.

Linna Gadde från Fridays For Future Norrköping säger -Den fossila eran måste få ett slut. Trots de dödliga konsekvenserna som vårt fossilberoende för med sig fortsätter den icke förnybara industrin att sluka miljarder i subventioner, investeringar och utbetalningar samtidigt som den tjänar exponentiellt mer. Allt detta på bekostnad av de mest sårbara samhällena i frontlinjen av klimatkrisen. Det är hög tid att stå upp för internationell solidaritet och organisera oss för klimaträttvisa”

Alla har rätt till en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö. Klimatkrisen är en kris för de mänskliga rättigheterna, och ett avgörande steg framåt är att snabbt och rättvist få ett stopp på användningen av fossila bränslen.

- Vi vet vilka lösningarna är, men trots det agerar inte regeringarna med den brådska som krävs och många privata företag tar inte sitt ansvar för en rättvis klimatomställning. Bland det mest kraftfulla vi kan göra nu är att protestera och organisera oss för förändring, säger Anna Johansson

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916