Gå direkt till innehåll
Mória-lägret på Lesbos, Grekland 2018© Giorgos Moutafis/Amnesty International
Mória-lägret på Lesbos, Grekland 2018© Giorgos Moutafis/Amnesty International

Pressmeddelande -

​Grekland: Utsatta kvinnor på flykt protesterar mot övergrepp och vidriga förhållanden

  • Kvinnor på flykt höjer sina röster för att kräva förändring och ställer tio krav till europeiska ledare.
  • Amnesty Internationals generalsekreterare Kumi Naidoo befinner sig på ön Lesbos där situationen är kritisk.

Kvinnor som flyr från krig och konflikter går ihop i kampen mot övergrepp, däribland sexuellt våld, och kräver ett bättre liv i Europa. Det konstaterar Amnesty International i rapporten I want to decide my own future: Uprooted women in Greece speak out.

Rapporten tar upp de riskfyllda resor som kvinnor och flickor tvingas göra, och de fruktansvärda förhållanden och faror de sedan möter i Grekland. 

- De Europeiska regeringarnas misslyckande när det gäller att se till att det finns säkra och lagliga vägar för människor på flykt leder till att kvinnor och flickor löper ökad risk att utsättas för fruktansvärda övergrepp, säger Kumi Naidoo, generalsekreterare för Amnesty International.

Amnesty har intervjuat över 100 kvinnor och flickor som bor i läger och i andra boendeformer i och runt Aten och på de grekiska öarna sedan mars 2017. Utifrån deras upplevelser presenterar rapporten tio krav som bör ställas på europeiska ledare för att tackla de människorättskränkningar kvinnorna utsätts för.

Kvinnor som flyr till Europa är extra sårbara när det gäller att bli utsatta för övergrepp av smugglare - fysiska, verbala och sexuella övergrepp.

När de sedan når Europas gränser fortsätter prövningen. Majoriteten av alla flyktingar och migranter som kommer till Grekland just nu är kvinnor och barn. Hittills i år har de utgjort över 60 procent av alla nyanlända. På grund av den migrationöverenskommelse som slöts mellan mellan EU och Turkiet i mars 2016 - den så kallade “Turkietöverenskommelsen” som handlar om att minska antalet flyktingar som tar sig från Turkiet och vidare in i EU - befinner sig nu de som kommit till Grekland mer eller mindre “fångade” i EU-finansierade läger där det råder fruktansvärda förhållanden.

Överbeläggningen är nu kritisk då över 15 500 människor lever i fem läger avsedda för 6 400 människor. Tusentals människor, däribland många med särskilda behov som funktionshindrade och spädbarn, sover i tält. I alla läger råder det brist på sådant som toaletter och rent dricksvatten, det rinner “åar” av orenat avloppsvatten och det finns möss och råttor.

Flera gravida kvinnor berättar för Amnesty att de måste sova på golvet och har väldigt lite, om ens någon, tillgång till förlossningsvård. Förra månaden födde en kvinna sitt barn i ett tält i Mória-lägret på Lesbos utan medicinskt stöd. Brist på lås på badrumsdörrar och dålig belysning innebär att sådant som att gå på toaletten, duscha eller bara gå ut på natten är riskfyllt för kvinnor och flickor.

- Det finns inga lås på dörren till duschen. Män går in när du är där inne. Det finns inga lampor i toaletterna. På kvällen går jag ibland på toaletten med min syster eller kissar i en hink, berättar en kvinna i Vathy-lägret på Samos för Amnesty. På det grekiska fastlandet finns cirka 45 500 flyktingar och migranter som bor i tillfälliga boenden i städer eller i läger. Förhållandena i lägren på fastlandet är fortfarande dåliga och i år nyöppnades tre läger som tidigare hade stängts eftersom de ansågs vara obeboeliga. Nyöppningen skedde utan att lägren hade förbättrats nämnvärt.

Trots tuffa utmaningar arbetar kvinnliga flyktingar i Grekland för att förbättra sin situation. Kvinnor går ihop för att skapa nya initiativ, till exempel kvinnovänliga platser i städer där de kan gå samman och få tillgång till tjänster, bygga upp nätverk och få den kunskap och färdigheter de behöver för att skapa ett bättre liv för sig själva och sina familjer.

- Kvinnor som flytt farliga platser runt om i världen har hittat mod, gemenskap och en anmärkningsvärd motståndskraft i varandra. Men när situationen nu nått en kritisk punkt på öarna kräver de av de grekiska myndigheterna att de måste upphöra med att hålla kvar människor på öarna. Mottagningsförhållandena på fastlandet måste bli bättre och de Europeiska regeringarna måste se till att kvinnor på flykt får det stöd och det skydd som de har rätt till och det välkomnande de förtjänar, säger Kumi Naidoo.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela pressmeddelandet finns att läsa på www.amnesty.org

De tio kraven på Europas ledare:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/10/refugee-women-in-greece/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll