Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HAITI Katastrofinsatser och skydd för mänskliga rättigheter måste gå hand i hand

Amnesty varnar för att det oerhört svåra katastrofläge som råder i Haiti, efter den förödande jordbävningen i tisdags, ökar risken för allvarliga människorättskränkningar.

FN och andra hjälporganisationer gör ett fantastiskt arbete, under oerhört svåra förhållanden, för att rädda liv och undsätta de drabbade. Satsningen på att försöka återuppbygga den mest grundläggande infrastrukturern, så att hjälpen når de behövande, har högsta prioritet. Men den laglöshet som råder i Haiti försvårar hjälparbetet och ökar risken för övergrepp särskilt mot kvinnor och barn. Många barn har förlorat sina föräldrar och unga flickor är särskilt utsatta.

Haitis infrastruktur, som var bräcklig redan innan jordbävningen, är nu i spillror och vare sig polis eller rättssystem fungerar, vilket kan leda till att allvarliga människorättsbrott begås utan någon risk för påföljd.

Amnesty har under lång tid dokumenterat omfattande våld mot kvinnor och unga flickor i Haiti, och myndigheterna har tidigare gjort alldeles för lite för att stoppa det sexuella våldet. Mitt i det kaos som nu råder och parallellt med räddningsinsatserna uppmanar Amnesty, FN och andra organ att, så långt möjligt, vidta åtgärder för att skydda befolkningen från ytterligare människorättskränkningar.

Amnesty uttrycker sin starkaste sympati och solidaritet med det haitiska folket.

--
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.