Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hög spädbarnsdödlighet måste utredas

Regeringen i Zimbabwe måste omedelbart utreda det stora antal dödsfall av spädbarn som inträffat i en bosättning som byggdes av regeringen för fem år sedan. Det kräver Amnesty i en ny rapport publicerad 2 december.

Rapporten No chance to live, newborn death at Hopley settlement visar att minst 21 nyfödda miste livet bara under en period på fem månader i bosättningen Hopley.

- Begränsad tillgång till sjukvård är en av orsakerna bakom den höga spädbarnsdödligheten i Hopley. Grundläggande sjukvård och enkla ingripanden skulle kunna rädda både de nyfödda barnens och mödrarnas liv, säger Michelle Kagari, biträdande chef för Amnestys Afrikaavdelning.

De boende tvångsförflyttades dit år 2005 efter att den zimbabwiska regeringen, genomförde Operation Murambatsvina ("Rensa skräpet"), då bebyggelsen i kåkstäder runt om Harare jämnades med marken och drev hundratusentals människor på flykt under förevändningen att levnadsförhållandena var eländiga där. Genom Operation Garikai ("Bättre liv") tvångsförflyttades en del människor till Hopley.

- När människor flyttades till Hopley lovade regeringen dem ett bättre liv men situationen har gått från dålig till värre. Många av kvinnorna vi talat med upplever att bristen på sjukvård har bidragit till deras barns död. Andra misstänker att deras barn dött av kyla på grund av att de bor i ruckel av plast, berättar Michelle Kagari.

Amnestys undersökning visar att kvinnorna i Hopley är väl medvetna om vikten av barna- och mödravård och att de vid tidigare graviditeter, innan regeringen flyttade dem dit, haft tillgång till den omvårdnaden. De 50 USD som mödravården kostar i Zimbabwe är särskilt svår för de boende i Hopley att betala då många av dem förlorade sina försörjningsmöjligheter i samband med tvångsförflyttningen.

- De som drabbades av Operation Murambatsvina har glömts bort av regeringen. Fem år efter att de förlorat sina hem och försörjningsmöjligheter fortsätter deras situation att förvärras. Regeringen måste försäkra att dessa kvinnor får barna- och mödravård för att motverka att fler barn dör på grund av orsaker som hade kunnat förhindrats.

Myndigheterna har inga uppgifter på hur många som bor i Hopley, inte heller finns några officiella siffror över barnadödligheten i Zimbabwe men regeringen uppskattar att 29 nyfödda barn av 1 000 dör.

- De zimbabwiska myndigheterna har inte ens försökt att övervaka hälsosituationen för de boende i Hopley. Myndigheterna måste omedelbart agera för att stävja den höga barnadödligheten som Amnestys undersökning avslöjat, säger Michelle Kagari.

Emilie Holmstrand, Amnesty Press och Media

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916