Gå direkt till innehåll
​Hongkong: Regeringen måste undersöka polisvåld och stå emot Pekings påtryckningar

Pressmeddelande -

​Hongkong: Regeringen måste undersöka polisvåld och stå emot Pekings påtryckningar

Den föreslagna utlämningslagen var det senaste exemplet i en pågående urholkning av de mänskliga rättigheterna i Hongkong. Det konstaterar Amnesty International som i dag släpper en rapport som beskriver hur en smygande påverkan från Pekings politik och retorik när det gäller den “nationella säkerheten” i Hongkong har resulterat i allt fler aktivister och journalister blivit censurerade, åtalade och trakasserade de senaste åren.

I rapporten Beijing´s Red Line in Hong Kong lyfter Amnesty hur sommarens protester har sin bakgrund i ökade restriktioner när det gäller yttrandefriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten i Hongkong.

- Utarmningen av de mänskliga rättigheterna i Hongkong började långt innan den tänkta utlämningslagen presenterades. Kinesiska myndigheter har tillsammans med ledarskapet i Hongkong i flera år nött ner den speciella status som Hongkong ska ha när det gäller skyddet för mänskliga rättigheter i förhållande till Fastlandskina. Polisens bemötande under demonstrationerna i samband med utlämningslagen har visat på den oro som finns över att Hongkong alltmer håller på att glida över i den repressiva ledarstil som finns på Kinas fastland. Vi uppmanar myndigheterna i Hongkong att lyssna på kraven från miljontals demonstranter och att skydda deras rätt till att samlas fredligt, i enlighet med internationella och nationella skyldigheter. Att besluta om en oberoende och grundlig utredning av polisens agerande skulle vara ett viktigt första steg, säger Joshua Rosenzweig, chef för Amnesty Internationals Östasienkontor.

Amnestys rapport baseras bland annat på intervjuer med journalister, aktivister, akademiker, studenter och medarbetare vid olika icke-statliga organisationer (NGO:s). Rapporten beskriver hur myndigheterna i Hongkong, sedan 2014 års så kallade paraplyrörelse, infört allt mer förtryckande lagar och förordningar under påtryckningar från Peking.

Yttrandefriheten och föreningsfriheten har angripits och över 100 personer har blivit åtalade för fredlig aktivism sedan 2014. I kombination med att en allt större del av våldsamma polisinsatser har använts - samtidigt som polisen inte skyddat fredliga demonstranter från våldsamma motdemonstrationer - har myndigheterna i Hongkong också använt sig av lagar på ett felaktigt sätt i syfte att trakassera och åtala personer och grupper som har anklagats för att korsa Pekings så kallade “röda linje”.

År 2017 satte Kinas president Xi Jinping en “röd linje” vid Hongkong som syftade till att markera mot “varje försök att äventyra Kinas suveränitet eller säkerhet, att utmana den kinesiska regeringens makt eller att använda Hongkong för att infiltrera eller utföra sabotage mot fastlandet”.

Kinesiska myndigheter har i allt högre grad tolkat utövandet av rättigheter som att människor överträtt den här “röda linjen”. Regeringen i Hongkong har anammat den här taktiken, och därigenom både brutit mot grundprinciperna i de internationella människorättsåtaganden som Hongkong har och också mot Hongkongs egen grundlag.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på amnesty.org

Rapporten finns att ladda ner som pdf.

Läs mer om Amnestys senaste uttalande när det gäller polisvåldet i Hongkong:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/hong-kong-arbitrary-arrests-brutal-beatings-and-torture-in-police-detention-revealed/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll