Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

INDONESIEN: Hinder i vägen för kvinnors reproduktiva hälsa

Många indonesiska kvinnor och flickor, särskilt från marginaliserade grupper, riskerar att drabbas av hälsorelaterade problem sammankopplade med reproduktivitet. Enligt rapporten Left Without a Choice som sammanställts av Amnesty beror detta delvis på diskriminerande lagar, politik och praxis.

I Indonesien tillåts äktenskap med flickor under 16 år och mannen ska godkänna kvinnans val av preventivmedel. Om kvinnans liv är i fara ska mannen ge sitt medgivande för att en abort ska kunna utföras. Amnestys rapport visar att sjukvårdspersonal regelbundet väljer att inte informera eller erbjuda de lagliga preventivmedel som finns tillgängliga. Detta kan leda till oönskade graviditeter och tvingar kvinnor och flickor att gifta sig mycket unga eller avsluta studierna. Många andra väljer illegala aborter. I Indonesien genomförs omkring två miljoner aborter varje år, en stor del under hälsofarliga förhållanden. Enligt uppgifter från indonesiska regeringen beror mellan fem och elva procent av mödradödligheten på osäkra aborter. 

Ett typiskt exempel på vad som kan hända unga kvinnor i Indonesien är fallet Sharifah. Hon blev gravid när hon var 17 år och blev då lämnad av sin pojkvän och avstängd från skolan. Traditionella medicinmän i hennes by utförde en abort på henne. Hon drabbades av komplikationer och dog två dagar senare av blodförlust.

-  Restriktioner mot sexuella och reproduktiva rättigheter medför allvarliga, i vissa fall även dödliga konsekvenser för kvinnor och flickors hälsa och liv, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.  

Indonesiska regeringen har gjort en hel del för att förverkliga millenniemålen, särskilt vad gäller jämställdhet och mödrahälsovård, men även för att förbättra skyddet för kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Trots detta riskerar kvinnor som blivit gravida vid en våldtäkt att få svårt att få tillgång till en säker abort på grund av okunskap om att det är deras lagliga rätt.

Rapporten visar att en grupp kvinnor vars reproduktiva hälsa är särskilt utsatt är hembiträden, eftersom de inte har några direkta lagliga rättigheter. De riskerar, att i större utsträckning, utsättas för sexuella övergrepp, diskriminering och våld. 

Amnesty uppmanar indonesiska myndigheter att avskaffa lagar och förordningar som kränker människors sexuella och reproduktiva rättigheter. De indonesiska myndigheterna uppmanas också att avkriminalisera aborter för att motverka det höga antalet illegala och osäkra aborter. Indonesiska regeringen bör även anta en lag som skyddar hembiträden för att försäkra sig om att kvinnor och flickor i den här yrkesgruppen skyddas.

Läs rapporten "Left without a choice"

Eva Wikdahl, Amnesty Press och Media


Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.