Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

INDONESIEN: Lag om stening och piskstraff måste dras tillbaka

Den nya lokala lagändring som har antagits av repesentanthuset i Aceh måste omedelbart dras tillbaka kräver Amnesty. Lagen innebär att otrohet kan straffas med stening till döds och homosexualitet kan straffas med upp till ett hundra piskrapp.

Lagen förbjuder; förtäring av alkohol, spel och dobbel, intima relationer mellan ogifta par, otrohet, "otukt" och homosexualitet.
- Lagen strider inte bara mot internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter utan även mot den indonesiska konstitutionen, säger Sam Zarifi, chef för Amnestys Asienavdelning.
- Stening till döds är ett osedvanligt grymt straff som kan liknas vid tortyr och det är absolut förbjudet under alla omständigheter enligt folkrätten.

- Vi välkomnar att företrädare för den indonesiska regeringen har uttryckt sin oro över den nya lagstiftningen i Aceh, säger Sam Zarifi. Men man måste upp till bevis, så länge som lagen finns i lagböckerna utgör den ett hot mot Indonesiens internationella åtaganden gällande mänskliga rättigheter.

Spöstraff finns redan som straffmetod i Aceh, trots att det strider mot överenskommelser om mänskliga rättigheter, men detta är första gången som de lokala lagstiftarna introducerar stening som straff för otrohet.

Amnesty uppmanar den nyvalda lagstiftande församlingen i Aceh att omedelbart dra tillbaka den nya lagen. Den indonesiska regeringen har också ett ansvar att se till att decentraliseringsprocessen och Acehs regionala självständighet inte sker på bekostnad av de mänskliga rättigheterna.


Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.