Gå direkt till innehåll
Iran: Ahmadreza Djalali borde vara en av dem som friges på grund av risken för corona

Pressmeddelande -

Iran: Ahmadreza Djalali borde vara en av dem som friges på grund av risken för corona

Ingen vet hur utbredd coronasmittan är i Iran och det är uppenbart att iranska myndigheter inte har någon kontroll över situationen. Häromdagen kom uppgiften att över 50 000 fångar i iranska fängelser ska släppas tillfälligt på grund av smittorisken. En av de fångar som borde släppas helt är den svenska medborgaren Ahamdreza Djalali, konstaterar Amnesty International.

- UD borde nu ta tillfället i akt och agera på alla sätt för att Ahmadreza Djalali friges. Hans hälsotillstånd är redan mycket allvarligt och med tanke på de usla förhållandena i iranska fängelser och den risk han skulle utsättas för vid en eventuell smitta så borde han också tillhöra dem som nu friges tillfälligt. Amnesty anser ju, precis som EU-parlamentet och FN:s specialrapportörer, att han ska friges helt då inga som helst bevis lagts fram mot honom som skulle tyda på att han begått något brottsligt, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

Också Karolinska Institutets rektor, Ole Petter Ottersen, som sedan tidigare är mycket engagerad i Ahmadreza Djalalis fall, uppmanar UD att agera med anledning av smittan. På sin blogg skriver han att han mejlat bland annat UD och Ann Linde.

Läs mer här:https://blog.ki.se/rektor/situationen-i-iran-kraver-att-djajali-frislapps/

Även om det ännu inte finns några bekräftade uppgifter om att coronasmittan finns i iranska fängelser väcker blotta tanken på att det kan komma att ske stor oro. Iranska fångar, bland dem många fängslade människorättsförsvarare, kommer då att utsättas för enorma risker.

Flera av Irans fängelser har helt oacceptabla förhållanden - med överbeläggningar, dålig ventilation, otillräckligt med varmvatten, dålig mat, för få sängplatser och skadedjursangrepp. De intagna är därför extra känsliga för virussmitta. Det råder också ofta brist på medicinsk hjälp, mediciner och hygienprodukter.

BAKGRUND
Ahmadreza Djalali är lärare och forskare i katastrofmedicin.Han har undervisat vid universitet i Belgien, Italien och i Sverige, där han också är bosatt sedan 2009. Vid flera tillfällen har Ahmadreza Djalali återvänt till Iran för att undervisa. Så även i april 2016 då han blivit inbjuden till universiteten i Teheran och Shiraz för att delta i workshops om katastrofmedicin. Men den 26 april 2016, tre dagar innan han skulle återvända till Sverige där hustrun och två minderåriga barn finns, greps han av tjänstemän från underrättelsetjänsten i Teheran. Familjen fick ingen information om gripandet förrän efter tio dagar då Ahmadreza fick ringa ett kort samtal till dem.

Efter gripandet hölls Ahmadreza Djalil i isoleringscell i tre månader och utsattes för intensiva förhör. Man försökte tvinga honom under stor press att underteckna uttalanden med “bekännelser” om att han var spion för en “fientlig regering”. När han vägrade sa man till honom att han skulle åtalas för “fiendskap med Gud (moharebeh)”, ett brott som medför dödsstraff. Under denna tid och ytterligare några månader hade han ingen tillgång till advokat.

I ett brev i augusti 2017 skrev Ahmadreza Djalali att iranska myndigheter tre år tidigare bett honom samarbeta med dem för att spionera på EU-stater. Djalali skrev: “mitt svar var nej ... och jag sa till dem att jag är forskare och inte spion.”

Två månader senare, den 21 oktober 2017, dömdes Ahmadreza Djalali till döden för "korruption på jorden" (ifsad fil-arz) och också 200 000 euro i böter. Enligt domen ska Ahmadreza Djalali ha arbetat för den israeliska regeringen som sedan skulle ha hjälpt honom att få uppehållstillstånd i Sverige. Rättegången mot honom var mycket bristfällig och enligt hans advokat har inga som helst bevis har presenterats som skulle tyda på att han är något annat än en forskare som fredligt utövat sitt yrke.

Amnesty Sveriges förnyade aktion för Djalali:
https://www.amnesty.se/agerahub/iran-upphav-dodsdomen-ahmadreza-djalali/

Uttalande från några av FN:s specialrapportörer om att Djalali måste friges:
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22556&LangID=E

Krav från FN om att Djalali måste friges, se särskilt punkt 63:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A_HRC_WGAD_2017_92.pdf

Krav från EU-parlamentet om att Djalali ska friges, se punkt 4. Texten är en resolution från EU-parlamentet gällande EU-medborgare som sitter fängslade i Iran och som har dubbelt medborgarskap, där Ahmadreza Djalali är en av dessa:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0231+0+DOC+PDF+V0//EN

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll