Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IRAN: Ett presidentval kantat av förtryck mot oliktänkande

I samband med presidentvalet den 12 juni välkomnar Amnesty att tre av de
fyra presidentkandidaterna gjort utfästelser om att de vill arbeta för en
förbättring vad gäller kvinnors situation i Iran och även för vissa
minoritetsgrupper, som också utsätts för svår diskriminering.

Förutom diskriminering finns det många andra människorättsproblem som är
akuta i Iran. Det gäller bland annat de allvarliga inskränkningarna i
yttrandefriheten, godtyckliga fängslanden, tortyr och misshandel,
inkorrekta rättegångar och den utbredda användningen av dödsstraffet, även
mot ungdomar under 18 år, och att stening används som avrättningsmetod.

* Hittills i år har minst 194 personer avrättats, bland dem fem kvinnor
och tre personer som var minderåriga då de dömdes till döden - något som
är strängt förbjudet enligt internationell rätt.

* Minst 140 ungdomar sitter idag i dödscell i Iran, samtliga dömdes till
döden som minderåriga.

* Trots att Irans högsta juridiska råd utfärdade ett moratorium mot
stening 2002 har minst sju kvinnor och tre män dömts till detta straff och
minst en person har stenats till döds i år.

Under valkampanjen har förtrycket i Iran ökat. Det gäller personer som
uttalat sig om själva valet eller personer som uppfattas som kritiska mot
det politiska systemet i Iran. Särskilt drabbade är studenter,
kvinnorättsaktivister, jurister och personer som tillhör icke godkända
religiösa minoriter.

Amnesty kritiserar själva urvalsprocessen i presidentvalet. Endast fyra av
alla de kandidater som ville ställa upp godkändes av Väktarrådet. Samtliga
kvinnliga kandidater underkändes. Väktarrådet har uppgiften att granska
alla kandidater och avgör vilka som är "lämpliga kandidater". Enligt
artikel 115 i Irans konstitution måste kandidaterna uppfylla vissa
religiösa och politiska kriterier "rejal"(på farsi), de måste ha "god
administrativ kapacitet, ett fläckkfritt förflutet, vara trovärdiga och
troende; övertygade om de grundläggande principerna i den islamiska
republiken Iran och den officiella religionen. I tidigare val har
majoriteten av kandidaterna, bland annat alla kvinnor, underkänts med
motiveringen att de inte har uppfyllt dessa kriterier, underförstått för
att "rejal" har tolkats som att det bara omfattar män.

Läs mer om vilka som har fängslats under valkampanjen:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/046/2009/en/25d062b9-2643-4a8e-908a-d72929557665/mde130462009en.htmlElisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916