Gå direkt till innehåll
​Iran: Över 44 000 personer kräver nu att Ahmadreza Djalali släpps fri

Pressmeddelande -

​Iran: Över 44 000 personer kräver nu att Ahmadreza Djalali släpps fri

Fredagen den 27 november vid lunchtid lämnar Amnesty Sverige över underskrifter från 44 723 personer till Irans ambassad med krav om att dödsstraffet mot den svenska medborgaren Ahmadreza Djalali inte ska verkställas och att han omedelbart ska släppas fri.

På knappt två dygn har nästan 45000 personer skrivit under Amnesty Sveriges upprop om att den svensk-iranske forskaren och specialisten i katastrofmedicin Ahmadreza Djalali måste friges, och att dödsstraffet mot honom måste upphävas. Uppropet riktar sig till den iranska ambassadören Ahmad Masoumi Far.

— Vi vill visa de styrande i Iran att det finns ett enormt engagemang och en stark oro för Ahmadreza Djalali. Vi har också bett om ett möte med ambassadören för att vädja om att Ahmadreza Djalali friges, om inte annat så av humanitära skäl. Han måste få komma hem till sin familj, till sin fru och sina barn här i Sverige, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

Aktionen för Ahmadrezas frigivning kommer att fortsätta, och ytterligare underskrifter kommer att lämnas över i omgångar. Parallellt startade Amnesty under torsdagen den 26 november också en global så kallad blixtaktion för Ahmadreza Djalali som riktar sig till Irans justitieminister, Ebrahim Raisi, med samma krav på att dödsdomen upphävs och att Ahmadreza Djalali friges.

— Vi hoppas och utgår också ifrån att UD gör allt de kan för att få Ahmadreza Djalali fri och att de tar hjälp från andra länder som vill engagera sig för honom. Hans fall har rönt stor uppmärksamhet världen över och det finns ett enormt internationellt stöd för honom bland människorättsaktivister, i forskarvärlden och på universitet, säger Anna Lindenfors.

Det var på morgonen den 24 november 2020 som Ahmadreza Djalali ringde sin fru Vida Mehrannia i Sverige för att säga farväl. Ahmadreza Djalali berättade då att han skulle flyttas till isoleringscell inför att hans avrättning snart skulle verkställas. Samtalet tog knappt två minuter, och det här var första gången som de pratades vid sedan mitten av oktober. Underrättelsetjänsten hade då gett order om att Ahmadreza Djalali inte längre skulle få möjlighet att ringa några samtal, detta efter att han gjort en telefonintervju med utländsk media. Det handlar troligen om intervjun med Expressen den 10 september.

Ahmadreza Djalali greps den 25 april 2016 och dömdes till döden den 21 oktober 2017, anklagad för att ha lämnat uppgifter till Israel.  Inga bevis lades fram som styrkte brotten, utan rätten förlitade sig på “erkännanden” framtvingade under tortyr. Amnesty uppmanar de iranska myndigheterna att upphäva dödsdomen, och organisationen upprepar också det krav som FN och EU-parlamentet framfört om att han måste friges omedelbart.

BAKGRUND
Den svensk-iranske läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali har uppgett att han under 2014 uppmanades att spionera på EU-länder för den iranska statens räkning, och att anklagelserna mot honom är en bestraffning för att han avvisade detta.

Han greps i Iran den 26 april 2016, när han var i landet för att delta i utbildningar om katastrofmedicin, och anklagades för att ha samarbetat med den israeliska säkerhetstjänsten. Trots intensiva förhör dröjde det sju månader efter gripandet innan han tilläts träffa en advokat.

I oktober 2017 dömdes Ahmadreza av Irans Revolutionsdomstol till döden för "korruption på jorden". Försvaret fick inte ta del av några handlingar eller bevisning under rättegången. Domen grundades på “erkännanden” som Ahmadreza Djalali har berättat var framtvingade under tortyr när han hölls i isolering utan tillgång till en advokat. Han blev bland annat hotad med att han själv, hans mamma och/eller hans barn skulle dödas eller misshandlas om han inte “erkände. Han tvingades även "bekänna" brott inför videokamera, en inspelning som senare visades i iransk tv.

Domen fastställdes av Irans högsta domstol den 9 december 2018.

Den 29 juli 2019 fördes han med ögonbindel till en hemlig plats där han under tio dagar pressades för att erkänna nya brott.

Tiden i fängelset har allvarligt försämrat Ahmadreza Djalalis hälsa. Hans hälsotillstånd är fortsatt allvarligt, han har gått ner väldigt mycket i vikt och är i bland annat i behov av en operation.

Hittills har över 200 000 personer i bland annat Sverige, Italien och Belgien samt över 100 Nobelpristagare skrivit under kravet på hans frigivning. Ahmadreza Djalali har tidigare arbetat i Italien och Belgien.

I slutet av september 2019 lade ett antal grupper i EU-parlamentet fram en ny resolution där de bland annat kräver att Ahmadreza Djalali ska friges omedelbart.

I maj 2018 antog EU-parlamentet en liknande resolution, också den med krav på att han försätts på fri fot.

Även FN har uttryck krav på att Ahmadreza bör friges, och pekat på att hans rättegång inte levt upp till internationell standard.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll