Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Irland: Lagstiftning bidrar till att personer som säljer sex utsätts för kränkningar och övergrepp

En lag från 2017 som var avsedd att skydda människor som säljer sexuella tjänster och offer för människohandel från exploatering bidrar istället till att personer som frivilligt säljer sex utsätts för kränkningar och övergrepp. Staten förmår inte heller skydda dem från våld. Det visar en ny rapport från Amnesty International som publiceras idag.

Rapporten, "We live within a violent system": Structural violence against sex workers In Ireland, avslöjar hur kriminaliseringen av vissa aspekter av sexarbete tvingar människor som säljer sex att ta större risker för att undvika polisen på sätt som äventyrar deras liv och säkerhet.

Trots att det sedan 2017 är lagligt att sälja sex i Irland så tvingar kriminaliseringen av sexköp personer som säljer sex att ta större risker. Samtidigt gör förbudet mot bordellverksamhet att personer hindras från att sälja sex tillsammans med andra för att på vis trygga sin egen säkerhet.

— Lagstiftning som är tänkt att skydda människor som säljer sex utsätter dem för en förhöjd risk för övergrepp och våld, såsom våldtäkter och misshandel. Så beskriver de personer vi intervjuat med egen erfarenhet de faktiska konsekvenserna av lagen från 2017, och den irländska regeringen behöver börja lyssna på dem, säger Colm O’Gorman, generalsekreterare för Amnesty International Irland.

En 31-årig kvinna från Rumänien berättade för Amnesty att “Det är farligt att arbeta ensam. Väldigt farligt. En mot en, kvinna mot man, då har vi ingen chans. Man behöver vara två så att den andra kan höra vad som händer… Men att vara ensam är väldigt farligt.”

En annan kvinna i 30-årsåldern från Irland berättade för Amnesty: “En kväll gick jag längs en återvändsgränd som var skyddad från insyn för att undgå upptäckt av polisen. Men samtidigt hade jag inga flyktvägar om något skulle gå fel och det var en väldigt tydlig följd av att polisen är ute och söker efter sexköpare.”

Majoriteten av de personer med egen erfarenhet av att sälja sex som intervjuats i rapporten vill att sex mot ersättning mellan samtyckande vuxna helt avkriminaliseras i Irland. De säger även att möjligheten att dela lokaler med andra gör dem tryggare och minskar risken för våld.

Polisen som “ett hot, inte ett skydd”
Rapporten visar också att personer som säljer sex hyser bristande tillit till polisen och upplever att lagstiftningen förstärker sociala stigman.

En överväldigande majoritet av de personer med egen erfarenhet av att sälja sex som intervjuas i rapporten vittnar om att de utsatts för våld i samband med detta. Men de uppger också att de är rädda för polisen. Några av förklaringarna till varför de väljer att inte kontakta polisen när de utsätts för våld är bristande tillit och en övertygelse om att det ändå inte kommer att leda någonvart. Flera av dem uttryckte även en oro för att utsättas för trakasserier och våld av polisen, eller för att deras hyresvärdar ska informeras, vilket skulle kunna leda till vräkning och hemlöshet.

En person som säljer sex berättade för Amnesty att: “Jag ser polisen som ett hot snarare än ett skydd.” En annan sa: “Det måste ske en 100 procentig avkriminalisering. Annars kommer jag att vara rädd för att anmäla till polisen eller andra. I alla andra verksamheter kan du ringa polisen om du har farliga kunder eller om något händer dig… Det handlar om att skapa en säkrare miljö för oss.”

För migranter som säljer sex kan deras lagliga status eller planer att ansöka om irländskt medborgarskap medföra risker som gör att de räds att kontakta polisen. En migrant som säljer sex i Irland berättar för Amnesty: “För att jag ska ringa polisen krävs att jag ligger döende på golvet… För min egen del tar jag hellre risken att vara med en klient än att ta risken att kontakta polisen”

Många av de intervjuade uppger att förbudet mot sexköp förvärrar problemen med stigma och diskriminering som de sedan tidigare upplever på grund av etnicitet, kön, könsidentitet, funktionsnedsättning, användning av droger, hemlöshet eller status som migrant.

Rapporten uppmärksammar bristen på data i Irland om de erfarenheter som personer som säljer sex har och det faktum att regeringen i Irland förlitar sig på föråldrad och bristfällig forskning som blandar samman människohandel med sex mot ersättningen mellan samtyckande vuxna.

Regeringen i Irland genomför nu en översyn av lagen och den här gången vill personer som säljer sex att de inkluderas i det arbetet.

— Översynen av lagen är ett viktigt tillfälle för att säkerställa att den verkligen skyddar dem som säljer sex, säger Colm O’Gorman.

— Men för att det ska ske krävs att de konsulteras på ett meningsfullt sätt så att deras levda erfarenheter kan ligga till grund för de lagar och regelverk som är tänkta att skydda dem.

Bakgrund
Opinionsmätningar utförda av Amnesty i december 2021 visar att 70 procent av Irlands befolkning anser att personer som säljer sex bör rådfrågas om lagstiftning som direkt påverkar dem. 73 procent anser att personer som säljer sex har rätt att själva fatta beslut om sina kroppar och liv.

Sedan 2017 har sexköp varit förbjudet på Irland och straffen för att driva bordellverksamhet – vilket definieras som när två eller flera personer säljer sex i samma lokal – har höjts märkbart till böter på 5000 euro eller fängelse i upp till 12 månader.

Den översyn som nu genomförs av Irlands regering omfattar tillämpningen av lagen om köp av sexuella tjänster och innefattar inte lagstiftning kring människohandel. På samma sätt är Amnestys fokus i denna rapport på sex mot ersättning mellan samtyckande vuxna - det som i den engelska rapporten benämns som sexwork.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916