Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ITALIEN: Amnesty kritiserar tvångsvräkning av romer

Myndigheterna i Milano förbereder sig för att tvångsvräka ungefär 150 romer från sina hem i norra delen av staden. Enligt lokala tidningar kommer tvångsvräkningarna att ske någon gång mellan den 13 och 30 mars.

Det har inte skett någon konsultation med invånarna i Baculalägret inför den föreslagna vräkningen och det har inte heller gjorts några försök att finna andra boendealternativ. Vräkningar som utförs utan lämpliga processrättsliga garantier och försäkran om adekvat boende, innebär enligt internationell rätt en kränkning av t.ex. rätten till bostad. Vräkningar ska endast ske när alla andra alternativ är uttömda och när processrättsligt skydd är på plats, och alltjämt med respekt för internationella normer för mänskliga rättigheter.

För närvarande bor invånarna i tält och vindskydd utan rinnande vatten, avlopp eller elektricitet. De riskerar nu att tvingas flytta till andra läger med ännu sämre levnadsstandard eller att bli hemlösa. De flesta av de romska invånarna i Baculalägret har blivit tvångsvräkta tidigare. I flera av de tidigare tvångsvräkningarna har privat egendom så som vindskydd, kläder, madrasser, mediciner och dokument förstörts.

De senaste tio åren har flera tvångsvräkningar av romer genomförts i Italien. I maj 2008 utfärdade ministerrådets ordförande en förordning som överlåter makt under ett år till vad som kallas Prefetti, som är lokala regeringsrepresentanter. Syftet var att lösa "nödläget med nomader". Denna makt kan användas mot personer från olika nationaliteter som anses vara "nomader", men tycks utsätta romer på ett oproportionerligt sätt.

Amnesty uppmanar myndigheterna att inte tvångsvräka de romska invånarna i Baculalägret. Organisationen vill även påminna om att tvångsvräkningar, som genomförs utan juridiskt och annat skydd skydd, är förbjudna enligt internationell rätt och utgör en allvarlig människorättskränkning. Det är bland annat ett brott mot varje människas rätt till bostad.

Författad av: Hanna MI Jakobson, praktikant, Amnesty Press och media

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.