Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ITALIEN: Romer står inför tvångsvräkning

Den information som Amnesty fått klargör inte om det finns något
alternativt boende för de romer som drabbas. De har inte blivit rådfrågade
av myndigheterna och det har inte heller gjorts något försök att
tillsammans med romerna komma fram till något möjligt alternativt till
vräkningarna.

När myndigheterna tidigare har vräkt romska grupper har de erbjudits någon
form av boende på kort sikt - under några veckor eller månader - i stadens
härbärgen för hemlösa. Detta har dock bara gällt för kvinnor och små barn.
Utan något alternativt boende står familjerna inför att leva under svåra
omständigheter i ett annat provisoriskt läger. Ett annat scenario är att
de står helt utan tak över huvudet, vilket i praktiken skulle innebära att
de skulle få leva utomhus, även under dåliga väderförhållanden.

I den romska gruppen finns omkring 70 barn av vilka 40 går i en närbelägen
skola. Vräkningen skulle orsaka ett avbrott i deras skolgång och få
allvarliga konsekvenser för deras utbildning.

I enlighet med inrikeslagen ska myndigheterna delge beslutet till varje
enskild individ, eller publisera en order eller ett tillkännagivande, men
enligt den information som Amnesty tagit del av har de inte gjort
någotdera. På grund av att vräkningsordern inte formaliserats kan romerna
inte heller bestrida det i rätten och stoppa eller fördröja vräkningen.

De flesta av dem som lever i Rubattinolägret har tidigare upplevt
åtminstone en tvångsvräkning. Tidigare vräkningar har inneburit att skydd,
kläder, madrasser och ibland även mediciner och dokument förstörts. Alla
vräkningar tros ha utförts utan det rättsliga skydd som krävs i enlighet
med regionala och internationella människorättsfördrag.

Amnesty har nu startat en kampanj som kräver att myndigheterna inte
tvångsvräker de romska familjer som nu bor Rubattinoområdet. Man vill
också påminna de italienska myndigheterna om att tvångsvräkningar, som
utförs utan rättsligt skydd, är förbjudna enligt internationell rätt som
en grov kränkning av flera av de mänskliga rättigheterna.

Amnesty kräver att man från myndigheternas sida säkerställer att
vräkningarna genomförs endast som en sista utväg, och då lever upp till de
lokala och internationella människorättsnormerna. Detta måste ske i samråd
med de boende i de berörda områdena och möjliga alternativ måste samtidigt
övervägas. Romerna i Ruabattinoområet måste få adekvat information i
förväg, ha möjlighet till rättslig uprättelse - inbegripet att överklaga
domen och få rättshjälp. Alla romer måste bemötas på ett korrekt sätt och
få möjlighet till boende och kompensation.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll