Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Jemen: Den saudiska koalitionens bombningar av skolor är krigsbrott

Den saudiarabiskt ledda koalitionen har utfört flera flygattacker mot skolor som var i gång, vilket är ett brott mot internationell humanitär rätt. Genom de här attackerna har koalitionen förstört möjlighet till skolgång för tusentals barn i Jemen, det säger Amnesty International i en rapport idag.

Rapporten "Our kids are bombed:schools under attack in Yemen", som bygger på Amnestys fältarbete i Jemen, beskriver fem flygattacker mot skolor som ägde rum under augusti till oktober 2015 och där fem civila dog och 14 skadades, däribland fyra barn. Även om barnen inte var i skolorna när attackerna skedde orsakade de stor skada och kommer få långtgående konsekvenser för eleverna.

- Den saudiarabiskt ledda koalitionens olagliga attacker mot skolor som används för undervisning, och inte för militära ändamål, är ett uppenbart brott mot krigets lagar. Att avsiktligt attackera skolor som inte är militära mål och att direkt attackera civila som inte är inblandade i några krigshandlingar är krigsbrott, säger Lama Fakih, krisrådgivare vid Amnesty International som just kommit tillbaka från Jemen.

I flera av fallen har skolorna blivit träffade fler än en gång, vilket tyder på att attackerna var avsiktliga.Skadorna har orsakat att skolgången för över 6500 barn i guvernementen Hajjah, Hodeidah och Sanahar avbrutits. I en del fall har skolorna varit de enda som fanns i området. Inga bevis har hittats i nåt av de fem fallen som antyder att skolorna skulle använts för militära ändamål - inga vapenrester eller några bevis för ytterligare explosioner efter attacken har hittats, inte heller några andra bevis som skulle tyda på att skolorna har använts för militärt bruk har hittats.

Amnesty International kräver att de fem attackerna som lyfts i rapporten ska utredas oberoende och opartiskt och att de som är ansvariga ställs inför rätta. Amnesty vill också att koalitionen ska ersätta de familjer som drabbats av de olagliga attackerna. Amnestys rapport visar också på hur viktigt det är att att alla stater som förser den Saudiarabiskt ledda koalitionen med vapen, vilket inkluderar USA och Storbritannien, omedelbart upphör med all överföring av den sorts vapen som används för att bryta mot internationell rätt, inklusive krigsbrott, till de länder som utför attackerna.

- Det är skrämmande att USA och andra allierade till den Saudiarabiskt ledda koalitionen har fortsatt att ge klartecken till vapenöverföringar till medlemmar i koalitionen trots tydliga bevis på att de inte följer krigets lagar, och alltså inte följer den internationella humanitära rätt. Alla sådana vapenöverföringar måste upphöra omedelbart, säger Lama Fakih.

- Dessutom måste stater som förser koalitionen med vapen använda sitt inflytande till att pressa koalitionsmedlemmarna att agera i enlighet med sina internationella åtaganden och att undersöka brott som begåtts mot den internationella humanitära rätten.

FAKTA

Landets hela utbildningssituation har lidit på grund av konflikten. Enligt UNICEF har minst 34 procent av barnen i Jemen inte varit i skolan sedan flygattackerna började i mars 2015. Utbildningsministeriet, som har sin bas i Sana, har gett underlag till Amnesty som visar att över 1000 skolor inte länge fungerar; 254 är helt förstörda, 608 är delvis förstörda och 421 används som skydd för människor på flykt.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll