Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KAMBODJA: Hiv/aids drabbade familjer tvångsvräks

De lokala myndigheterna i Phnom Penh har meddelat att 32 familjer, som är
drabbade av hiv/aids, ska tvångsvräkas från Borei Keila, de närmaste
dagarna, och flyttas till ett område 20 kilometer från huvudstaden utan
möjlighet till försörjning och utan tillgång till sjukvård.

Minst en medlem i varje familj är i behov att bromsmediciner för hiv eller
behandling av aidsrelaterade sjukdomar. Familjerna ska flyttas till Tuol
Sambo, i Dankordistriktet. Där finns inga hälsokliniker och det ges heller
inga möjligheter för de vårdbehövande att kunna ta sig till andra
kliniker. Dessutom kommer de drabbade familjerna förlora möjligheten till
inkomst eftersom de inte kommer att kunna ta sig till marknaden i Borei
Keila där många av dem tidigare arbetade som renhållningsarbetare eller
bärare.

Husen i Tuol Sambo dit de 32 familjerna tvingas flytta är byggda av grön
plåt till skillnad från andra hus i området och de kallas allmänt för
"Aidsbyn" av de lokala invånarna. De flesta av de drabbade familjerna är
mycket fattiga och de fruktar nu att de kommer att bli än mer
stigmatiserade och diskriminerade på grund av sin hivstatus. Bostäderna är
mycket små och rymmer inte en normalfamilj, De är byggda tätt in på
varandra vilket leder till dålig ventialtion, det finns varken rent
vatten, sanitet eller elektricitet, vilket ökar riskerna för att drabbas
av andra sjukdomar.

De lokala myndigheterna i Phnom Pehn inledde tvångsvräkningar redan 2007
då flera av husen i Borei Keila skulle rivas för att ge plats åt
flervåningshus. De familjer som tvångsförflyttades till "de gröna husen"
i stället för att erbjudas plats i de nybyggda husen anser att de har
blivit diskriminerade på grund av sin hiv/aidsstatus. De 32 familjer som
nu ska tvingas flytta har bott länge i Borei Keila och borde, enligt
reglerna, ha rätt att få en ersättningsbostad som byggs i samma område.

Under senare år har tvångsvräkningar blivit allt vanligare i Kambodja.
Amnesty fick rapporter om 27 tvångsvräkningar under 2008. vilket drabbade
cirka 23 000 personer, de flesta fattiga. För närvarande beräknas 150 000
kambodjaner riskera tvångsvräkning i samband med markdispyter,
industriprojekt och nya stadsbyggnadsplaner. Bara i huvudstaden Phnom Pehn
riskerar 70 000 att tvångsvräkas.


Amnesty har inlett en kampanj för att stoppa tvångsvräkningarna


Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll