Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kina: Nedräkning till OS - viktiga reformer i skuggan av ökat förtryck

Trots viktiga reformer när det gäller dödsstraffet och större frihet för utländska journalister, finns det få bevis för att situationen för de mänskliga rättigheterna skulle ha förbättrats inför OS. Dessutom har förtrycket ökat mot människorättsaktivister och inhemska journalister, säger Amnesty i en rapport som släpptes på måndagen. I sin senaste bedömning av läget inför OS har Amnesty även funnit att förberedelserna har lett till allvarliga övergrepp som; administrativt förvar, polisövervakning och husarrest av vissa människorättsaktivister. Löften om att avskaffa "omskolningslägren" har kommit på skam, i stället har klimatet hårdnat och OS används som en förevänding att "städa upp" i Peking inför augusti 2008. En grupp som är särskilt drabbad är drogmissbrukare som nu kan fängslas upp till ett år utan rättegång för att genomgå ett "obligatoriskt rehabiliteringsprogram". Talet om att OS skulle kunna påverka Kina i positiv riktning vad gäller mänskliga rättigheter blir inte trovärdigt om inte myndigheterna upphör med allvarliga övergrepp och att fängsla personer godtyckligt. Amnesty välkomnar de nya reglerna för utländska journalister, som gör det möjligt för dem att kunna göra intervjuer och undersökningar utan att behöva begära tillstånd från de lokala myndigheterna, samtidigt beklagar organisationen att dessa regler endast är tillfälliga och ska upphöra den 17 oktober 2008. Den större friheten för journalister omfattar dock inte den inhemska journalistkåren. Där går utvecklingen i motsatt riktning; med hårdare kontroller av journalister som riskerar att bli avskedade eller fängslade om de rapporterar om frågor som anses känsliga av myndigheterna. - Att inte applicera samma regler för alla journalister tyder på en dubbelmoral och går stick i stäv mot Kinas löften om "total frihet för media under olympiaden", säger Catherine Baber, biträdande chef för Amnestys Asienavdelning. Den 1 januari 2007, återtog Högsta domstolen ansvaret för att pröva överklaganden av dödsdomar. Amnesty hoppas att det ska kunna leda till en större rättssäkerhet och en minskning av antalet dödsdomar. Bristen på insyn gör dock att det är svårt att bedöma effekterna av denna reform. En statlig nyhetsbyrå rapporterade den 19 mars att domstolen hade fastställt fyra dödsdomar sedan den 1 januari. Samtidigt har Amnesty fått information om att minst 13 avrättningar har verkställts, ingen av dem gällde de fall som Högsta domstolen hade prövat. Detta är oroväckande och Amnesty uppmanar de kinesiska myndighetena att offentliggöra alla uppgifter om dödsdomar och avrättningar. - Den internationella olympiska kommittén sätter hård press på de kinesiska myndigheterna när det gäller miljön. Nu uppmanar Amnesty IOK att göra samma sak när det gäller mänskliga rättigheter. Det kan knappast vara i IOK:s intresse att hålla en olympiad som är kantad av människorättsövergrepp, vare sig det gäller familjer som tvångsvräks från sina hem för att ge plats för olympiska arenor eller att ett stigande antal fredliga aktivister hålls i husarrest, för att hindra dem från att dra uppmärksamhet till frågor kring mänskliga rättigheter. För frågor eller intervjuer, kontakta Emma Sjöström i Amnestys Kinasamordning: 070 536 04 22 eller Fredrik Kron, kampanjansvarig på Amnesty: 070 812 95 36 Läs rapporten: http://www2.amnesty.se/beijing2008.nsf/docs/$file/olympicscountdown.doc Elisabeth Löfgren

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.