Gå direkt till innehåll
​Kina: Tortyr och framtvingade bekännelser vanliga samtidigt som advokaters rättigheter kränks

Pressmeddelande -

​Kina: Tortyr och framtvingade bekännelser vanliga samtidigt som advokaters rättigheter kränks

"Bekännelser" som har tvingats fram genom tortyr och misshandel är fortfarande djupt rotade i det kinesiska rättsväsendet. Advokater som lyfter frågan blir ofta hotade, trakasserade eller själva utsatta för tortyr, säger Amnesty i en ny rapport. No end in sight visar hur det rättssystem, som den kinesiska regeringen har hyllat för dess framsteg inom mänskliga rättigheter, i verkligheten inte har åstadkommit mycket förändring då det kommer till det djupt rotade bruket att tortera brottsmisstänka för att tvinga fram erkännanden. Försök från försvarsadvokater att ta upp frågan eller utreda misstankar om tortyr fortsätter systematiskt att motarbetas av polis, åklagare och domstolar. - I ett system där till och med advokater kan bli torterade av polisen, vad kan då vanliga åtalade hoppas på?, säger Patrick Poon, Kinautredare på Amnesty International.

- Att uttala vackra ord om ett rättsväsende som inte är oberoende, där polisen är allsmäktig och där det inte finns resurser att ta till när åtalades rättigheter kränks, kommer inte minska tortyren och misshandeln i Kina. Om regeringen verkligen vill förbättra människorättssituationen måste den börja ställa de brottsbekämpande myndigheterna till svars när de har begått övergrepp.

Advokater över hela Kina har berättar för Amnesty om den hämnd de har utsatts för när de har utmanat de brottsbekämpande myndigheterna. Advokater har påpekat grundläggande brister i rättssystemet som möjliggör för poliser, åklagare och andra tjänstemän att kringgå de nya garantier som tagits fram för att förhindra förekomsten av framtvingade erkännanden som leder till felaktiga fällande domar. Kinesiska rättsexperter uppskattar att mindre än 20 procent av alla åtalade har tillgång till advokat.

- Regeringen tycks vara mer bekymrad över den potentiella genansen felaktiga domar kan ge än över att stävja förekomsten av tortyr i samband med frihetsberövande. Att skaffa fram ett erkännande är fortfarande den lättaste vägen för polisen att säkra en fällande dom. Tills dess att advokater kan utföra sitt yrke utan att riskera repressalier kommer tortyren fortsätta frodas i Kina, säger Patrick Poon.

I rapporten redovisas hur tortyr och misshandel används i häktet i väntan på rättegång, bland annat i form av slag från polisen eller från andra fångar med polisens vetskap eller på deras order. Tortyrredskap som används är bland annat så kallade tigerbänkar; personen sitter på en bänk med benen hårt fastbundna mot bänken samtidigt som tegelstenar gradvis placeras under offrets fötter och tvingar benen bakåt, samt långa perioder då offren förnekas sömn och tillräckligt med mat och vatten.

Tang Jitian, en före detta åklagare och advokat i Peking, berättade för Amnesty att han utsattes för tortyr i mars 2014 då han och tre andra advokater utredde tortyranklagelser vid ett hemligt häkte - ett så kallat "svart fängelse" - i Jiansanjiang i nordöstra Kina.

- Jag spändes fast vid en järnstol, blev slagen i ansiktet, sparkad på benen och slagen så hårt på huvudet med en plastflaska fylld med vatten att jag svimmade. säger han.

Tang Jitian fick senare en huva över ansiktet, armarna bakbundna och hängdes upp i handlederna samtidigt som en polis slog honom.

Trots flera reformomgångar sedan 2010 är definitionen av tortyr i kinesisk lagstiftning fortfarande bristfällig och går stick i stäv med internationell rätt. Bland annat förbjuds bara vissa tortyrhandlingar, som att "använda våld för att erhålla ett vittnesmål". Mental tortyr är inte uttryckligen förbjudet i den kinesiska lagstiftningen, vilket krävs enligt internationell rätt.

Amnesty uppmanar de kinesiska myndigheterna till att:

- garantera att advokater kan utföra sitt arbete utan att bli utsatta för trakasserier, hot och godtyckliga inskränkningar eller rädsla för frihetsberövande, tortyr, misshandel eller åtal.

- garantera att inga uttalanden som har framkommit under tortyr eller misshandel används som bevis under rättegångar.

- se till att kinesisk lagstiftning och praxis ligger i linje med det absoluta förbudet mot tortyr och annan misshandel i enlighet med internationell rätt.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Läs bloggen Torture in China: Who, What, Why and How

Bildcred: © Baodiucao

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll