Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KOSOVO: Stoppa tvångsåtersändandet av romer

EU-länder måste sluta skicka tillbaka romer och personer ur andra minoritetsgrupper med tvång till Kosovo, säger Amnesty i en ny rapport. No welcome anywhere: stop the forcible return of Roma to Kosovo beskriver hur människor, även barn, tvångsåtersänds trots risk för diskriminering och våld.

- Länderna i EU riskerar att kränka internationella lagar genom att skicka tillbaka människor till platser där de riskerar förföljelse eller annan allvarlig skada. EU borde istället erbjuda fortsatt internationellt skydd för romer och andra minoriteter tills de kan återvända säkert till
Kosovo, säger Sian Jones, Amnestys expert på Kosovo.

Vanligen kommer polisen i gryningen och hämtar den som ska skickas tillbaka mot sin vilja. Personen ges sällan tid att plocka ihop sina tillhörigheter och många får inte med sig några andra ägodelar än kläderna de har på sig. Väl tillbaka i
Kosovo får få av dem hjälp, vilket ofta leder till att de flesta inte får tillgång till vård, boende, sociala förmåner eller utbildning.

Majoriteten av romer får också problem på arbetsmarknaden. Ungefär 97 procent är arbetslösa. I jämförelse med andra etniska grupper är det dubbelt så troligt att romer återfinns bland de 15 procent av Kosovos befolkning som beräknas leva i extrem fattigdom.

- Trots nyligen vidtagna åtgärder av Kosovos regering för att förbättra mottagandet och integreringen av återvändarna har myndigheterna fortfarande inte ekonomiska medel, kapacitet, resurser eller politisk vilja att garantera en godtagbar återkomst för dem, säger Amnestys Kosovoexpert Sian Jones.

Ungefär 50 procent av dem som skickas tillbaka med tvång beräknas lämna landet igen. Samtidigt som detta pågår förhandlar Kosovos myndigheter om bilaterala avtal med EU:s medlemsstater samt Schweiz. Bara från Tyskland rapporteras att över 10 000 romer kommer att återföras till
Kosovo.

- Kosovos myndigheter måste också garantera att romer och människor från andra minoritetsgrupper kan återvända frivilligt och då helt integreras i samhället, säger Sian Jones.

Amnesty motsätter sig självklart inte om människor återvänder frivilligt men ser med oro på rapporter om människor som har gått med på att skickas tillbaka endast efter hot om tvångsåtersändning.

- Tills dess att Kosovos myndigheter är kapabla att garantera romer och andra minoriteter, inklusive serber och minoritetsalbaner, deras grundläggande mänskliga rättigheter kommer de som återvänder att möta en vardag med våld och diskriminering. Tills dess är det världssamfundets plikt att ge dem skydd, säger Sian Jones.

Bakgrund:
Efter kriget i
Kosovo 1999 flydde många serber och romer till Serbien. Andra sökte internationellt skydd i EU:s medlemsstater och Schweiz. En andra våg av romer och serber flydde landet under våldsamheterna mellan serber och albaner 2004.

Många av dem som med våld nu tvingas att återvända till
Kosovo, flydde landet i början av 1990-talet när kriget bröt ut i den dåvarande socialistiska federationen Jugoslavien.

Efter Kosovos självständighetsförklaring i februari 2008 har pressen på Kosovos myndigheter att ta emot tvångsåtervändare från EU:s medlemsländer ökat
.


Emilie Holmstrand

Amnesty Press och media 

Läs rapporten

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916