Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

KOSOVO: Utred attacker mot romer

I ett gemensamt uttalande kräver Amnesty och Human Rights Watch att
attackerna mot romer, som har pågått den senaste tiden i Kosovo, stoppas.
Myndigheterna och de internationella organisationer, som är verksamma i
Kosovo, måste utreda attackerna, ställa de skyldiga inför rätta och vidta
åtgärder för att förhindra ytterligare attacker.

I mitten av augusti kom de första rapporterna om att romer hade
attackerats. Sedan dess har Amnesty och Human Rights Watch arbetat
tillsammans med romska organisationer för att dokumentera händelserna och
myndigheternas respons på det som inträffat.
- Dessa incidenter understryker romernas sårbara situation i Kosovo, säger
Wanda Troszczynska-van Genderen, på Human Rights Watch.
- Den enda möjligheten att stoppa dessa attacker är om myndigheterna i
Kosovo tillsammans med internationell polis och åklagare gör klart att
förövarna kommer att ställas till svars.

I tv-programmet Yekhipe på romani rapporterades den 13 augusti om en
mängd attacker i Gnjilane/Giljan mot romer som hade utförts av etniska
albaner den sista veckan i juli. Minst fyra romer blev misshandlade. OSSE
(Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen) som finns på plats i
Kosovo bekräftade att attackerna hade anmälts till polisen och att de
skulle utredas. Enligt tv-programmet hade flera andra incidenter inträffat
men de angripna vågade inte anmäla till polisen av rädsla för
repressalier.

Den 25 augusti lämnade 20 romska familjer, i staden Urosevac/ Ferizaj, in
en anmälan om att de hade utsatts för fysiska och verbala attacker vid ett
antal tillfällen, mellan 17 - 22 augusti, där "förövarna var okända". De
20 familjerna vände sig till polisen för att få skydd. Inledningsvis tog
de internationella organisationer som finns på plats ingen notis om
rapporterna. Nu har utredningar påbörjats men enligt uppgift saknas
tillräcklig information för att kunna säkerställa om attackerna har
etniska orsaker.

Den lokala polisen har förstärkt bevakningen i vissa oroliga områden. Inga
gripanden har dock gjorts och heller inga offentliga fördömanden.
- Det räcker inte med att ingripa när attacken väl har skett, säger Sian
Jones, Amnestys Balkanutredare. Vad som behövs är en proaktiv insats, till
exempel utökad polispatrullering för att skydda den romska befolkningen.
Dessutom måste myndigheterna nå ut till romerna och informera dem om att
de ska anmäla övergreppen till polisen, som i sin tur, utan dröjsmål och
opartiskt, ska utreda anklagelserna.

Det senaste decenniet har Kosovo och de internationella organisationer,
som finns på plats i Kosovo, rutinmässigt underlåtit att skydda
minoritetsgrupper från våld och hot. Detta har lett till en serie attacker
mot romer.

Läs rapporter om romernas situation i Kosovo:

Human Rights Watch
http://www.hrw.org/en/reports/2006/05/29/not-agenda-0
http://www.hrw.org/en/reports/2008/03/27/kosovo-criminal-justice-scorecard-0
.

Amnesty International
http://report2009.amnesty.org/en/regions/europe-central-asia/serbia

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.