Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kraftfulla åtgärder krävs för att städa upp i batteriindustrin

Att garantera “gröna” och etiska batterier måste bli en prioritet för företag och stater under återhämtningen från covid-19-pandemin. Därför publicerar Amnesty International nu riktlinjer för att säkerställa att tillverkning av litiumjonbatterier för bland annat elbilar och andra elektriska apparater, som är väsentliga för klimatomställningen, inte bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller orsakar miljöskador.

En tidigare rapport från Amnesty avslöjade hur kobolt som utvunnits med hjälp av barnarbetare i Demokratiska republiken Kongo återfunnits i leverantörskedjan hos några av världens ledande tillverkare av elektronik och elfordon. Samtidigt utgör utvinningen av litium i Sydamerika ett hot mot urfolkens vattenresurser och ömtåliga ekosystem. Den allt större efterfrågan på “gröna” batterier medför även den nya hot mot miljön, som förorening av gruvområden, skador på havsbotten och ett växande avfallsberg på grund av mindre resurseffektiv design.

— Medan teknik som elfordon är väsentliga för en omställning till fossilfria bränslen medför batterirevolutionen andra risker för mänskliga rättigheter och planeten. Vi befinner oss i ett kritiskt ögonblick då vi har möjlighet att ompröva hur våra ekonomier och industrier fungerar. Vi uppmanar företag i alla led av tillverkningen av batterier att säkerställa att de verkligen driver på för förändring och att mänskliga rättigheter måste stå i centrum för deras verksamhet, säger Mark Dummett, chef för Amnesty Internationals Global Issues Programme.

— Också stater har en helt central roll i att säkerställa att miljömässig och sociala hållbarhet går hand i hand i omställningen. Det gäller också i Sverige. Här ser vi att regeringen inte lägger samma tonvikt på mänskliga rättigheter - alltså den sociala hållbarheten - som på miljö och klimatet i omställningsfrågan och det tydliggör vikten av den process som pågår inom EU för en human rights environmental due diligence (HREDD)-lag, säger Ulrika Sandberg sakkunnig inom ämnet företag och mänskliga rättigheter på Amnesty i Sverige.

I Powering Change: Principles for Businesses and Governments in the Battery Value Chain, har Amnesty sammanställt viktiga riktlinjer som stater och företag borde respektera för att undvika att de orsakar eller bidrar till negativ påverkan på mänskliga rättigheter eller miljöskador. Det är riktlinjer som 51 människorätts- och miljöorganisationer hittills har skrivit under på.

Riktlinjerna är relevanta för alla företag i batteribranschen, inklusive finanssektorn som finansierar expansionen av grön energi och ny batteriteknik genom bland annat stora “hållbara fonder”.

Amnesty uppmanar tillverkare att skapa maximalt resurseffektiva batterier, inklusive innovationer så att användningen av material och mineraler minskar, samt att arbeta för att innehållet i batterierna kan återvinnas helt och hållet och på ett säkert sätt.

Amnesty uppmanar också stater och företag att samarbeta med urfolk och miljöförsvarare och se till att de rådfrågas och får rätt information om planerad gruvdrift och dess potentiella risker.

— Att sätta företags intressen framför skydd av mänskliga rättigheter och miljö har skapat ett status quo som har varat alldeles för länge. Resultatet för den globala ojämlikheten är chockerande, förödande för klimatförändringar, samtidigt som vi ser en oändlig ström av dåliga nyheter om framtiden. Stater måste visa ledarskap genom att ge stöd till investeringar som grundar sig i en rättvis omställning, samt se till att miljöskyddslagar tillämpas och göra human rights due diligence-analyser obligatoriska genom lagkrav, säger Mark Dummett.


PDF med riktlinjer finns bifogad.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på:
https://www.amnesty.org/en/lat...

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll