Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kravet på sterilisering av transpersoner kränker de mänskliga rättigheterna

Amnesty International är djupt oroat över de rapporter om att den svenska regeringen planerar att behålla lagen som tvingar dem som genomgår könskorrigerande behandling att sterilisera sig.

- Vi är bekymrade över rapporter om att riksdagens Socialförsäkringsutskott har enats om att behålla steriliseringskravet. Det bryter mot rätten till kroppslig integritet som skyddas genom artikel 3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, säger Lise Bergh, generalsekreterare för Amnesty Sverige.

Personer vars juridiska kön inte matchar deras könsidentitet riskerar idag diskriminering inom utbildningssystemet, på arbetsmarknaden och i vården, samt riskerar att utsättas för trakasserier och våld. Lagen med krav på sterilisering kränker dessa personers rättigheter ytterligare. Alla människor har rätt till skydd mot medicinska övergrepp, något som garanteras i artikel 18 i Yogyakartaprinciperna om tillämpning av internationell humanitär rätt i samband med sexuell läggning och könsidentitet.

- Kravet på sterilisering kränker rätten till frihet från diskriminering, rätten till privatliv, rätten till hälsa och rätten att bilda familj i enlighet med europeisk och internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, säger Lise Bergh.

Amnesty International har idag skickat ett brev till socialminister Göran Hägglund (se bifogad pdf) där den svenska regeringen uppmanas att:

  • presentera förslag om att ta bort kravet på att personer som vill ändra sitt juridiska kön måste sterilisera sig, i linje med rekommendationerna från Socialstyrelsen och internationell humanitär rätt.
  • presentera förslag om att ta bort det lagstadgade kravet att personer som vill ändra sitt juridiska kön är ogifta och svenska medborgare.
  • tilllåta personer som vill ändra sitt juridiska kön att vidta åtgärder för att bevara spermier och ägg för framtida fertilitetsbehandling.
  • säkerställa att personer som vill ändra sitt juridiska kön kan göra det utan att genomgå oönskad medicinsk behandling eller kirurgiska ingrepp.

För mer info: kontakta pressekreterare Elisabeth Löfgren, tel 070 433 09 16 eller elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll