Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Libanon: Avskaffa kafala-systemet!

Libanons nya regering måste ta tillfället i akt och sätta stopp för kafala-systemet som utsätter migrantarbetare för exploaterande arbetsförhållanden, tvångsarbete och även människohandel, det säger Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten “Their home is my prison”: Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon” tar upp de allvarliga människorättskränkningar som många av landets 250 000 migrantarbetare, främst kvinnor, utsätts för av sina arbetsgivare. Trots åratal av uppmaningar från bland annat människorättsorganisationer att upphöra med kafala-systemet, har tidigare libanesiska regeringar inte agerat tillräckligt kraftfullt eller bidragit med tillräcklig hjälp till de som utsatts för övergrepp.

- Det är skandal att libanesiska regeringar återkommande har blundat för de omfattande övergrepp som migrantarbetare som arbetar i hushåll utsätts för. Under kafala-systemet påminner de privata hemmen i många fall om ett fängelse, där arbetarna ofta blir bemötta med förakt eller med direkt grymhet, säger Heba Morayef, chef för Amnesty Internationals avdelning för Mellanöstern och Nordafrika.

- Libanons nya arbetsmarknadsminister har åtagit sig både offentligt och direkt till Amnesty att vidta konkreta åtgärder för att skydda rättigheterna för migrantarbetare som arbetar i hushåll. Tiden är nu inne för den nya regeringen att prioritera att få till stånd ett avslut av det kränkande kafala-systemet.

Amnesty har intervjuat 32 hushållsarbetare, ambassadanställda, arbetsgivare, bemanningsföretag, migrantaktivister och NGO:s (icke statliga organisationer) som arbetar med migrantarbetares rättigheter i Libanon. Organisationen har träffat arbetsmarknadsministern och delat med sig av sina undersökningsresultat och rekommendationer till arbetsmarknads- och inrikesministeriet.

Arbetsmarknadsministern Camille Abousleiman svarade positivt och lyfte fram att departementet har arbetat fram ett utkast till en lag om skydd för hushållsarbetare, och lovade också att uppfylla flera av rekommendationerna i rapporten. Han bjöd också in Amnesty att ansluta sig till en arbetsgrupp med uppdrag att reformera Kafala-systemet. Ministern bad även Amnesty att "bidra med en lista över kränkningarna så att de skulle kunna vidta omedelbara åtgärder" och han medgav också vikten av att bemanningsföretag som missbrukar migrantarbetares rättigheter ställs till svars.

Kafala-systemet
Migrantarbetare kommer från afrikanska och asiatiska länder, däribland Etiopien, Bangladesh, Sri Lanka, Filippinerna och Kenya, för att bo och arbeta i privata hem i Libanon.

De är undantagna från den libanesiska arbetslagen och styrs istället av kafala-systemet, som knyter arbetstagarens lagliga uppehållsrätt i landet till avtalsförhållandet med arbetsgivaren. Arbetstagaren kan till exempel inte byta jobb utan arbetsgivarens tillstånd vilket gör att hänsynslösa arbetsgivare kan tvinga arbetarna att acceptera exploaterande arbetsförhållanden.

Om en migrant-hushållsarbetare ändå vägrar sådana villkor och beslutar att lämna arbetsgivarens hem utan dennes samtycke, riskerar arbetstagaren att förlora sitt uppehållstillstånd och därmed att närsomhelst fängslas och utvisas ur landet.

Länk till rapporten finns bifogad som pdf.
Hela det engelska pressmeddelandet finns på amnesty.org

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll