Gå direkt till innehåll
​Libanon: Kvinnor som flytt från Syrien riskerar att fara illa

Pressmeddelande -

​Libanon: Kvinnor som flytt från Syrien riskerar att fara illa

Brist på internationell hjälp och diskriminerande politik från Libanesiska myndigheter skapar en grogrund för att kvinnor i Libanon, som är på flykt från Syrien, kan fara mycket illa. Det säger Amnesty International i en ny rapport som publiceras dagarna före en global konferens (Syria Donors Conference ) äger rum. Konferensen ska ta upp just behovet av finansiellt stöd till Syrien.

Rapporten "I want a safe place": Refugee women from Syria uprooted and unprotected i Lebanon, belyser hur den Libanesiska regeringens ovilja att förnya flyktingars uppehållstillstånd och bristen på internationell finansiering gör att kvinnor på flykt hamnar i en osäker situation och riskerar att bli utnyttjade av människor med makt; som hyresvärdar, arbetsgivare och till och med polisen.

2015 stoppade Libanon UNHCR, FN:s flyktingorgan, från att registrera fler flyktingar från Syrien och införde nya regler som gjorde det svårt för flyktingar att förnya sitt uppehållstillstånd. Om flyktingar inte har någon legal status riskerar de att råka ut för godtyckliga gripanden, att hamna i förvar eller till och med att utvisas. Något som gör att många är rädda för att rapportera missförhållanden till polisen.

20 procent av de syriska flyktingarnas hushåll i Libanon styrs av kvinnor. I många fall är det kvinnan som står för huvudinkomsten till familjen efter det att deras män har dödats, tagits i förvar, har utsatts för påtvingade försvinnanden eller blivit kidnappade i Syrien.

- De här kvinnorna löper en ökad risk att utsättas för trakasserier, att utnyttjas och att utsättas för övergrepp, både på arbetet och på gatorna, säger Kathryn Ramsay, utredare Amnesty International.

Runt 70 procent av de syriska flyktingfamiljerna lever betydligt under fattigdomsgränsen i Libanon. FN:s humanitära stöd till flyktingkrisen i Syrien är ständigt underfinansierat. Förra året fick FN bara 57 procent av de medel man begärt för arbetet i Libanon. Bristen på pengar tvingade FN:s livsmedelsprogram (the World Food Programme) att i mitten av 2015 minska sitt månatliga matbidrag till de mest behövande flyktingarna från 30 dollar till 13.50 dollar - per månad. Efter en snabbinjektion av pengar mot slutet av 2015 ökade bidraget till 21.60 dollar per månad.

En fjärdedel av kvinnorna som Amnesty pratat med hade slutat få bidrag till mat under det senaste året.

Libanon har fler flyktingar per capita än något annat land i världen, och det internationella samfundet har misslyckats med att stötta landet. Men det rättfärdigar inte att Libanon inte skyddar flyktingar från att bli utnyttjade eller utsatta för övergrepp.

-I stället för att bidra till ett klimat av rädsla och hot måste de libanesiska myndigheterna genast ändra sin politik och se till att kvinnor på flykt är skyddade, och att alla flyktingar i Libanon enkelt kan förnya sina uppehållstillstånd utan begränsningar, säger Kathryn Ramsay.

Bristen på internationellt stöd till flyktingarna i Libanon bidrar till fattigdomen och de osäkra förhållanden som kvinnor på flykt lever under. UNHCR har identifierat att minst 10 procent av de syriska flyktingar som befinner sig i andra länder är extra utsatta och i omedelbart behov av att placeras i ett land utanför regionen, det handlar om ca 450 000 personer - hit räknas kvinnor och barn.

-Världens rikaste länder, från EU till Gulfstaterna och USA, måste göra mycket mer för att minska krisen. Förutom att öka sitt humanitära stöd till de som befinner sig i Syrien och till flyktingar i regionen måste de också erbjuda sig att dela på ansvaret genom att ta emot fler flyktingar, säger Kathryn Ramsey.

Läs det engelska pressmeddelandet här.

Foto: © Giles Clarke/Getty Images Reportage

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll