Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Libanon - syriska flyktingar som fängslats godtyckligt utsätts för tortyr

Libanesiska säkerhetsstyrkor har begått chockerande övergrepp mot syriska flyktingar som har gripits, ofta godtyckligt, misstänkta för terrorrelaterade anklagelser. De har sedan utsatts för samma typ av tortyr som används i Syriens mest beryktade fängelser. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

I en ny rapport som Amnesty International släpper i dag dokumenterar organisationen en rad övergrepp som främst den libanesiska militära underrättelsetjänsten utsatt 26 fängslade personer för. Det handlar både om tortyr och om att de inte har fått en rättvis rättegång.

Personerna har blivit misshandlade med metallstänger, elkablar och plaströr, och det finns också vittnesmål om hur de har blivit upphängda uppochner eller tvingats sitta i obekväma stresspositioner under lång tid.

— Rapporten ger en ögonblicksbild av hur libanesiska myndigheter behandlar syriska flyktingar som är misstänkta för terrorrelaterade anklagelser; grymt och kränkande. Flyktingar som flytt krig, förtryck och utbredd tortyr har blivit godtyckligt fängslade och isolerats, och där utsatts för samma fasor som vissa blev utsatta för i syriska fängelser, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för Amnesty Sveriges arbete med flyktingar, migranter och asylsökande.

— Det råder ingen tvekan om att medlemmar i väpnade grupper som är ansvariga för människorättskränkningar måste ställas till svars för sina handlingar, men de libanesiska myndigheternas flagranta övergrepp på syriska flyktingars rätt till en rättssäker process har blivit till en parodi på rättvisa. I varje steg — från gripande till förhör, häktning och åtal i djupt orättvisa rättegångar — har de libanesiska myndigheterna totalt frångått internationell rätt, säger Marie Forestier, utredare flyktingars och migranters rättigheter vid Amnesty International.

Rapporten, “I wish I would die”: Syrian refugees detained on terrorism-related charges and tortured in Lebanon”, dokumenterar 26 syriska flyktingars erfarenheter, bland dessa fyra barn. Samtliga har frihetsberövats på grund av terrorrelaterade anklagelser mellan 2014-2021. Rapporten baseras på intervjuer, både med tidigare och nuvarande intagna och med advokater samt på undersökningar av juridiska dokument.

Sedan 2011 har hundratals syriska flyktingar frihetsberövats i Libanon. Det har ofta skett godtyckligt och med hänvisning till påstådda terrorrelaterade anklagelser eller i relation till att de tillhör en väpnad grupp.

I alla utom ett av de 26 fallen som Amnesty dokumenterat uppger flyktingarna att de har blivit torterade, antingen under förhöret eller i fängsligt förvar. Oftast skedde detta vid det militära underrättelsecentret i Ablah, vid säkerhetskontoret i Beirut eller vid Försvarsministeriet.

Det har inte blivit någon utredning av tortyren i något av de fall som Amnesty har dokumenterat, inte ens i de fall där de fängslade eller deras advokater berättade för domaren om att de hade blivit torterade. I några fall bad säkerhetsagenter om att domstolsförhandlingarna skulle senareläggas vilket gjorde att ärr från misshandel och tortyr hann försvinna.

Libanon antog en anti-tortyr lag 2017 men har helt misslyckats med att implementera lagen, och fall av misstänkt tortyr når sällan domstolarna.

— De libanesiska myndigheterna måste omgående implementera sin egen anti-tortyrlag och respektera sitt åtagande enligt internationell människorättslagstiftning. De måste säkerställa att alla anklagelser om tortyr utreds ordentligt och att de som är ansvariga för dessa vidriga övergrepp ställs till svars, säger Marie Forestier.

Amnesty uppmanar också de libanesiska myndigheterna att säkerställa att alla de fängslade syrierna får tillgång till en rättvis rättegång enligt internationella standarder. Myndigheterna måste också omgående upphöra med att ställa civila personer inför rätta i militärdomstolar.

FAKTA

- Alla 26 fängslade blev nekade tillgång till en advokat under det inledande förhöret, vilket bryter mot Libanons egna lagar och mot internationell rätt. Det här undergräver deras möjligheter att försvara sig själva och att överklaga beslutet om frihetsberövande. Efter att de gripits rapporterade flyktingar att de ofta fick vänta i flera veckor innan de fick träffa en undersökningsdomare, vilket är ett brott mot internationell rätt, och i nio fall blev rättegångarna försenade i upp till två år.

- I 23 av fallen blev de fängslade, varav två var barn, prövade i en militärdomstol vilket bryter mot internationella standarder som säger att civila inte ska prövas i militärdomstolar.

- I minst tre fall kom order, som sedan i ett fall också verkställdes, om att med tvång återsända personer till Syrien - vilket är ett brott mot den folkrättsliga principen om non-refoulement, som förbjuder stater att sända någon tillbaka till ett land eller områden där hen kan riskera att utsättas för allvarliga människorättskränkningar.

- I 14 av fallen fann Amnesty att de terrorrelaterade anklagelserna gjordes på diskriminerande grunder inklusive politiska kopplingar. I nio fall räckte det som bevis att vara i opposition mot den syriska regeringen för att för att rättfärdiga domar om “terrorism”.

Rapporten finns att ladda ner som pdf.

Hela det engelska pressmeddelandet finns här:
https://www.amnesty.org/en/lat...

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916