Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Libyen - nya avslöjanden kring hur flyktingar och migranter utsätts för övergrepp

Tiotusentals flyktingar och migranter i Libyen är mer eller mindre fast i en ond cirkel av utsatthet, med ytterst litet hopp om att finna säkra och lagliga vägar ur sin situation. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som publiceras i dag.

—Flyktingar och migranter utstår ett oerhört lidande i Libyen, och riskerar sedan sina liv till havs i sitt sökande efter trygghet i Europa - bara för att bli infångade och tillbakaskickade till Libyen och utsatta för samma övergrepp de försökt fly ifrån, säger Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för arbetet med flyktingar och migranter på Amnesty Sverige.

Rapporten publiceras en dag efter att  EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ny migrationspolitik (Migration Pack) och där det tydligt framgår att en stor del framöver kommer handla om ett än starkare samarbete med länder utanför EU för att kontrollera migrationen.

-Risken är överhängande att pakten, om den ser dagens ljus i denna form, ytterligare kommer att förvärra situationen genom det starka fokus som finns på såväl gränskontroller som fortsatt samarbete med Libyen. Att situationen i Libyen över huvud taget inte nämns är i sig talande. Pakten leder inte till varken till lindring eller till någon lösning för de flyktingar och migranter som är drabbade, säger Madelaine Seidlitz.

I rapporten Between life and death: Refugees and migrants trapped in Libya´s cycle of abuse dokumenteras de övergrepp som så många flyktingar och migranter vittnar om. Det handlar om utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden, tortyr och annan illabehandling, våldtäkter och annat sexuellt våld, godtyckliga gripanden och påtvingat arbete och exploatering — övergrepp utförda av statliga och icke-statliga aktörer under så gott som total straffrihet.

Rapporten tar också upp den utveckling som skett den sista tiden, som att personer som har skickats tillbaka till Libyen har flyttats till förvar som inte är officiella förvar och den förflyttning av tusentals flyktingar och migranter som skett från östra Libyen.

—Med tanke på de libyska myndigheternas totala oförmåga att hantera det långvariga mönstret av övergrepp mot flyktingar och migranter, också från statliga företrädare och statligt knuten milis, måste EU och dess medlemsländer totalt tänka om när det gäller deras samarbete med libyska myndigheter. De måste se till att villkora eventuellt fortsatt stöd genom att kräva att de fruktansvärda övergreppen mot flyktingar och migranter omedelbart upphör. Att placera människor i godtyckliga förvar och att stänga migrationscenter måste också upphöra. Tills detta är gjort får inte den som blivit räddad eller uppfångad ur Medelhavet skickas tillbaka till Libyen. Istället ska personen sättas i land på en trygg plats, säger Diana Eltahawy, Amnesty Internationals regionchef för Mellanöstern och Nordafrika.

Sedan 2016 har EU:s medlemsstater, med Italien i täten, samarbetet med libyska myndigheter och bistått med motorbåtar och med träning och assistans i koordinerandet av operationer till havs för att säkerställa att människor som försöker fly landet med båt fångas in och tas tillbaka till Libyen. Under den här perioden har runt 60 000 kvinnor, män och barn fångats och satts i land i Libyen av den EU-stödda libyska kustbevakningen (LCG). Enbart mellan 1 januari och 14 september 2020 handlar det om 8 435 personer.

EU-staterna har erbjudit sitt stöd till Libyen — drivna av en önskan om att till varje pris stoppa människor från att anlända. Detta har skett som ett led i ett försök att kringgå internationella lagar som förbjuder så kallade “pushbacks”, och utan att villkora stödet med strikta garantier att mänskliga rättigheter måste upprätthållas.

Bakgrund
Den svåra situationen för flyktingar och migranter i Libyen äger rum under en pågående väpnad konflikt, otrygghet och laglöshet. Kampen om makt och territorier rasar mellan GNA (Government of National Accord) som är Libyens internationellt erkända regering och som kontrollerar det mesta av västra Libyen och den självutnämnda nationella armén LNA som kontrollerar det mesta av östra Libyen.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på: https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll