Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

LITAUEN: Amnesty fördömer antagandet av homofobisk lag

Det litauiska parlamentet antog idag den kontroversiella lagen "om skydd av minderåriga mot skadliga effekter av offentlig information". Lagen röstades tidigare igenom av parlamentet den 16 juni men presidenten lade sitt veto mot lagförslaget den 26 juni. Det behövdes ett majoritetsbeslut för att rösta mot presidentens veto. 87 av de 140 ledamöterna röstade för, 6 emot och 25 ledamöter lade ned sina röster. Lagen träder i kraft den 1 mars 2010.

Amnesty är oroat att lagen kränker yttrandefriheten och förbudet mot diskriminering grundad på personers sexuella läggning enligt de internationella och regionala traktat Litauen är anslutna till.

Amnesty anser att det finns risk att lagen institutionaliserar homofobi och kan komma att användas för att förhindra viktig information om homosexualitet, försvåra arbetet för människorättsförsvarare och ytterligare stigmatisera och öka fördomar mot homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Istället för att fungera som ett skydd, nekar lagen barn yttrandefrihet och rätt till tillgång till information och kan leda till att barn som redan är utsatta för våld i skolor och inom familjen kan utsättas ytterligare.

Amnesty vädjar till Litauens parlament att respektera sina åtaganden enligt internationell humanitär rätt och upphäva lagen "om skydd av minderåriga mot skadliga effekter av offentlig information".

Amnesty uppmanar också Litauens parlament att:

- Säkerställa att alla personer i Litauen, även barn, erhåller fullständig yttrandefrihet - vilket inkluderar rätten att söka, ta emot och vidarebefordra information;
- Förhindra all diskriminering och värna alla människors lika rätt till
skydd mot diskriminering grundad på personers sexuella läggning eller könsidentitet;
- Tillhandahålla adekvat och icke-diskriminerande information och fullgott stöd till homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se
Elisabeth Löfgren
pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.