Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

LITAUEN:Hbt-personer riskerar att kriminaliseras av parlamentet

Amnesty varnar för att homosexuellas rättigheter i Litauen kommer att
inskränkas när landets parlament under hösten fattar beslut om nya
lagförslag. I praktiken innebär förslagen att homosexuella kriminaliseras
vilket strider mot Litauens internationella skyldigheter att upprätthålla
yttrandefriheten och motverka diskriminering.

- De här förslagen är ett nytt lågvattenmärke på Litauens väg mot
statsstödd homofobi, säger Nicola Duckworth, chef för Amnestys Europa- och
Centralasienprogram.

Om förslagen antas kommer de att tillåta att åtal väcks mot en stor mängd
aktiviteter som till exempel att anordna människorättskampanjer rörande
sexuell läggning och könsidentitet, att bistå hbt-personer med
sexualupplysning eller att organisera evenemang med koppling till Pride.

- Alla som häktas under det föreslagna tillägget till strafflagen kommer
av Amnesty att anses som samvetsfångar, säger Nicola Duckworth.

Lagförslagen följer den diskriminerande "Lagen om skydd av minderåriga mot
den skadliga effekten av offentlig information" som antogs i juli i år.
Lagen förbujder information om homosexualitet i skolor, på offentliga
platser och i media där barn kan se det. De nya förslagen går ännu längre
och kan komma att kriminalisera i princip alla offentliga uttryck,
framställningar av eller information om homosexualitet.

För hbt-personer skulle de nya lagförslagen innebära att de mycket
effektivt hindras från att ta del av den information, det stöd och det
skydd som gör det möjligt för dem att leva ut sin sexuella läggning och
könsidentitet. De kommer troligen också att leda till ökad diskriminering
och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna inom en rad andra
områden, såsom arbete och tillgång till varor och tjänster.

- Tjugo år efter Berlinmurens fall vrider Litauens parlament klockan
tillbaka genom att införa drakoniska begränsningar av informationsflödet
och yttrandefriheten och genom att stigmatisera en del av befolkningen,
menar Nicola Duckworth och fortsätter:
- Det är svårt att begripa att en medlem av den Europeiska Unionen ens
överväger att anta ett sådant lagförslag. Parlamentariker ska, som
folkvalda, leda arbetet med att säkra alla människors rättigheter och
respektera sitt lands internationella skyldigheter.

Bakgrund

De två lagförslagen som övervägs för närvarande är:

En ny Artikel 310 i strafflagen med namnet "Främjandet av homosexuella
relationer på offentliga platser" och den fastslår att "En person som
främjar homosexuella relationer i offentligheten begår en brottslig
handling som är straffbar med samhällstjänst, böter eller fängelse."
Brottet kan också begås av juridiska personer.

En ny Artikel 214 i förvaltningslagen med namnet "Främjandet av
homosexuella relationer eller finansieringen av främjandet på offentliga
platser", som fastslår att nämnda handling kommer att resultera i böter på
1 000-5 000 litas.

Litauen har anslutit sig till både den Internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt Europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter (ECHR) som båda ska garantera
yttrandefriheten. Inskränkningar av den friheten måste ha mycket goda
grunder vilket inget av de nya lagförslagen har.Emma Lundström
Amnesty Press och Media (praktikant)

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916