Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MALAYSIA: Migrantarbetare utnyttjas hänsynslöst

Myndigheterna i Malaysia måste se till att kränkningar mot migrantarbetare på arbetsplatser och polisens övergrepp upphör, säger Amnesty i en rapport som släpps i dag. 

Rapporten Trapped: The exploitation of Migrant Workers in Malaysia redogör för utbredda kränkningar mot migrantarbetare från åtta länder i Asien, däribland Bangladesh, Indonesien och Nepal. De luras till Malaysia med löfte om jobb men används i tvångsarbete eller utnyttjas på annat sätt. Migrantarbetare utgör 20 procent av Malaysias arbetskraft.

- Migrantarbetarna är avgörande för ekonomin i Malaysia, trots det får de regelmässigt mindre lagligt skydd jämfört med andra arbetare. De är ett enkelt byte för hänsynslösa rekryterare, arbetsgivare och ett korrupt polisväsende, säger Michael Bochenek från Amnesty, som är författare till rapporten.

Migranterna tvingas att arbeta i farliga miljöer, mot deras vilja och att jobba tolv timmar eller mer per dag. Många av dem utsätts för verbala, fysiska och sexuella kränkningar. De flesta arbetsgivare beslagtar deras pass vilket gör att migranterna inte vågar lämna arbetsplatsen på grund av risken för att de ska gripas av polisen. 

De flesta betalar rekryterare stora summor pengar för att de ska ordna jobb, arbetstillstånd och utbildning till dem. När migranterna väl anländer finner de att mycket av det som utlovats inte är sant, exempelvis att det jobb de försäkrats i själva verket inte finns och de upptäcker att de är i Malaysia olagligt. Dessutom har många av dem tagit lån med oerhörd hög ränta och har därför inte råd att återvända till sitt hemland.

Arbetslagar upprätthålls inte effektivt och arbetsdomstolar tar månader eller år på sig för att fatta beslut i ett ärende. De som jobbar som städare eller hemhjälp omfattas i allmänhet inte av de arbetslagar som skulle kunna skydda dem, att ta ett fall till domstol är därför inte en möjlighet. 

- Myndigheterna i Malaysia måste göra mer för sin arbetskraft. Alla, oavsett invandrarstatus, ska vara berättigade lika skydd, rättvisa arbetsförhållanden och vara lika inför lagen, säger Michael Bochenek. 

Amnestys rapport drar slutsatsen att många arbetare också är utsatta för människohandel. Det är de malaysiska myndigheterna som ska hindra att sådana kränkningar sker, men i själva verket underlättar de människohandel på grund av en otillräcklig reglering av rekryterare och för att lagar och principer inte skyddar arbetare. 

Malaysia utdömer stränga och överdrivna straff mot migrantarbetare, i vissa fall spöstraff, om de arbetar utan riktig arbetstillstånd, även om det egentligen är arbetsgivaren som är skyldig till överträdelserna. Omfattande polisrazzior vid marknader och på gator och godtyckliga tillslag mot privata bostäder i fattiga områden, är vanligt. Poliser kräver ofta migranter på mutor. De som inte kan betala grips och hålls under usla förhållanden i särskilda förvarscenter för migranter.

- De malaysiska myndigheterna måste upphöra med att kriminalisera dem som kommit till Malaysia för att arbeta. Istället måste de ta tag i problemen med tvångsarbete. Så länge malaysisk arbetslag inte upprätthålls och effektivt skyddar sina arbetare kommer utnyttjandet av migranter att fortsätta, säger Michael Bochenek. 

Stina Thomson Amnesty Press och media
Rapporten: http://www2.amnesty.se/hem.nsf/pdfer/$file/malaysia.pdf

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll