Gå direkt till innehåll
​Malaysia: Orättvisa rättegångar, människor som hängs i hemlighet och dödsdomar för ringa narkotikabrott

Pressmeddelande -

​Malaysia: Orättvisa rättegångar, människor som hängs i hemlighet och dödsdomar för ringa narkotikabrott

Malaysia måste leva upp till sitt löfte om att avskaffa dödsstraffet i framtida lagstiftning genom att sluta praktisera det för narkotikarelaterade brott och avskaffa det obligatoriska dödsstraffet.

I samband med Internationella dagen mot dödsstraff den 10 oktober släpper Amnesty International en ny rapport: Fatally flawed: Why Malaysia must abolish the death penalty. Rapporten visar hur tortyr och misshandel används för att få fram “erkännanden”, hur möjligheten att få juridisk hjälp är otillräcklig, hur en otydlig benådningsprocess och hur andra allvarliga kränkningar av rätten till att få en rättvis rättegång utsätter människor för risken att bli avrättade.

Rapporten visar hur 73 procent av de som väntar på att avrättas, 930 personer - har dömts till döden på grund av narkotikarelaterade brott, något som står i strid med internationell människorättslagstifning. Över hälften av dem (478 stycken) är utländska medborgare.

Rapporten visar att de utländska medborgarna har svårt att få tillgång till hjälp med översättning och konsulärt stöd. Rapporten visar också att några av Malaysias etniska minoriteter är överrepresenterade bland de som dömts till döden, och statistik pekar på att en stor andel av de dömda är människor med en socialt missgynnad bakgrund. disadvantaged backgrounds.

Den höga andelen kvinnor (141 stycken) bland de som dömts till döden visar vilken förödande påverkan anti-narkotikalagstiftningen i kombination med det obligatoriska dödsstraffet har. Nära nio av tio kvinnor som väntar på att avrättas är utländska medborgare som är dömda för narkotikahandel. I en del fall har kvinnorna berättat att de hade svåra finansiella problem eller att de tvingades att smuggla narkotika. Men det obligatoriska dödsstraffet innebär att domare inte har någon möjlighet att beakta de omständigheterna.

- Malaysia har nu ett gyllene tillfälle att bryta med decennier av grymhet och orättvisor som oproportionerligt drabbat några av de mest marginaliserade. Vår utredning visar på ett mönster av orättvisa rättegångar och hängningar som utförts i hemlighet. Detta, samt alltifrån anklagelser om tortyr och annan illa-behandling till en otydlighet kring vad som gäller vid nådeansökningar, visar tydligt att dödsstraffet utgör en fläck på Malaysias rättsväsende, säger Shamini Darshni Kaliemuthu, generalsekreterare för Amnesty i Malaysia.

Dödsstraffet är för närvarande kvar som straff för 33 olika brott i Malaysia, och är ett obligatoriskt straff för 12 av dessa brott. De senaste åren har dödsstraffet främst används vid mord och vid domar som handlar om narkotikahandel.

För ett år sedan gav den nyvalda regeringen i Malaysia ett löfte om att den skulle avskaffa dödsstraffet för alla brott, detta efter att redan ha infört ett moratorium - ett tillfälligt stopp - för avrättningar i juli 2018. Men i en ny parlamentarisk sittning som inleddes den här månaden väntas regeringen lägga fram en lag som enkom tar bort det obligatoriska dödsstraffet - och det bara för 11 brott. Det är långt ifrån det utlovade totala avskaffandet.

Amnesty uppmanar Malaysias myndigheter att fortsätta att följa moratoriet när det gäller avrättningar fram tills dess att dödsstraffet är helt avskaffat och att använda den väntade lagstiftningen till att få bort det obligatoriska dödsstraffet för alla brott - också för narkotikahandel.

När Amnesty inledde sitt arbete mot dödsstraffet för över 40 år sedan var det bara 16 länder som helt hade avskaffat dödsstraffet. I dag är det 106 länder som gjort det, det vill säga över hälften av världens länder. Räknar en även med de länder som i praktiken har avskaffat det, det vill säga där det inte har använts på flera är det två tredjedelar av världens länder som har avskaffat dödsstraffet - i lag eller praktik.

Amnesty International motsätter sig dödsstraffet i alla former, utan undantag, oavsett brott, förövare, eller metod som används vid avrättningen. Det finns inga som helst bevis för att dödsstraffet skulle vara mer effektivt för att avskräcka från brott än andra former av straff. Dödsstraffet är inte ett straff – det är ett brott.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Länk till det engelska pressmeddelandet: 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/malaysia-unfair-trials-secretive-hangings-petty-drug-convictions-cruel-injustice-death-penalty/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterat material

Relaterade nyheter