Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mexiko — myndigheterna i delstaten Mexiko misslyckas när det gäller att utreda mord på kvinnor

Kvinnor som mördats efter att de först har “försvunnit” utreds på ett undermåligt sätt av åklagarämbetet i delstaten Mexiko. Det handlar om en okunskap och ett icke-agerande från myndigheternas sida som gör att bevis går förlorade, att spår inte utreds och att ett genusperspektiv saknas. Det här sinkar den juridiska processen och ökar sannolikheten för straffrihet för de brott som begåtts. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten “Justice on trial: Failures in criminal investigations of feminicides preceded by disappearance in the State of Mexico” jämförs vad som kommit fram i andra utredningar som lyfts fram av civilsamhällesorganisationer och rättighetsbärare. Även andra fall som skett tas med i jämförelsen, som till exempel morden på kvinnor i Ciudad Juárez i delstaten Chihuahua för över 20 år sedan. Det här tyder på att femicid - mord på kvinnor för att de är kvinnor - samt misslyckandet att utreda och förhindra de här brotten är en verklighet i Mexiko.

— De statliga myndigheterna i Mexiko måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra, utreda och straffa de som mördar kvinnor. Myndigheterna är också skyldiga att följa de internationella konventioner som Mexiko anslutit sig till, däribland FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och den regionala konventionen mot våld mot kvinnor, Belem do Pára, säger Katarina Bergehed, sakkunnig gällande kvinnors rättigheter på Amnesty Sverige.

— Varje mord på en kvinna påverkar offrens familjer på ett fruktansvärt sätt. I sitt sökande efter sanning, rättvisa och gottgörelse blir de ofta själva offer för myndigheternas övergrepp. Därför fortsätter Amnesty att kräva att våld mot kvinnor ska vara en högprofilerad fråga hos federala och lokala makthavare, säger Edith Olivares Ferreto, generalsekreterare för Amnesty Mexiko.

Enbart under 2020 registrerades det i Mexiko 3 723 fall av kvinnor som blivit mördade, varav 940 utreddes som femicid. Det fanns ingen delstat där inga kvinnor blivit mördade.

I rapporten har Amnesty dokumenterat fyra “typiska” fall av sådana mord på kvinnor som har föregåtts av att kvinnorna “försvunnit”, och där misstagen i brottsutredningen gåtts igenom i detalj för varje mordfall. Fallen som dokumenteras berör Nadia Muciño Márquez som mördades 2004, Daniela Sánchez Curiel som försvann år 2015 och där familjen tror att hon dödats, Diana Velázquez Florencio som försvann och mördades år 2017 samt Julia Sosa Conde som försvann och mördades år 2018.

Resultatet av de misslyckade brottsutredningarna är i sig i ett brott mot kvinnors rätt till liv och till fysisk trygghet, samt deras familjers rätt till ett juridiskt skydd och tillgång till rättvisa.

Mer information om de specifika rekommendationer som Amnesty har gentemot både delstaten Mexiko och landet som helhet finns att läsa i det engelska pressmeddelandet: https://www.amnesty.org/en/lat...

FAKTA OM FEMICID:
Enligt Mexikos federala lagstiftning är mord på en kvinna att betrakta som femicid:

-om det förekommit sexuellt våld

-om offrets kropp stympats eller skändats

-om det funnits en historia av våld som gärningsmannen utsatt kvinnan för

-om det funnits ett förtroendeförhållande med personen som begått mordet

-om det funnits tidigare hot

-om offret hållits isolerad eller kroppen exponerats offentligt.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll