Gå direkt till innehåll
Kvinnofängelse i Morelos State, Centrala Mexico
Kvinnofängelse i Morelos State, Centrala Mexico

Pressmeddelande -

Mexiko: Sexuellt våld utförs rutinmässigt som tortyr mot kvinnor för att säkra "bekännelser"

En ny undersökning från Amnesty International, den första i sitt slag, visar att majoriteten av alla kvinnor som blir gripna i Mexiko rutinmässigt blir utsatta för sexuella övergrepp av polis och säkerhetsstyrkor. Syftet är att polisen och säkerhetsstyrkorna vill visa att de tar itu med organiserad brottslighet.

Av de 100 kvinnor som blivit intervjuade hölls alla i federala fängelser och samtliga kvinnor lämnade vittnesmål om tortyr eller annan misshandel. De berättade att de blivit utsatta för antingen sexuella trakasserier eller psykisk misshandel, eller både och, under både sina gripanden och vid förhören i fängelserna av kommunala, statliga eller federala polisereller av armé- och marinpersonal.

72 av de intervjuade kvinnorna vittnade om att de blivit utsatta för sexuella övergrepp under gripandet eller timmarna strax efteråt. 33 av de intervjuade kvinnorna berättade att de hade blivit våldtagna.

66 av kvinnorna uppgav att de hade rapporterat övergreppen till en domare eller andra myndigheter, men i bara 22 fall inleddes det några utredningar. Amnesty International har ingen information ifall några åtal har väckts mot förövarna i samband med anmälningarna.

- Kvinnornas berättelser visar på en helt chockerande ögonblicksbild när det gäller nivån av tortyr mot kvinnor i Mexiko, även inom lokala instanser. Sexuellt våld används som tortyr - och verkar ha blivit en rutinmässig del av förhör, säger Erika Guevara-Rosas, chef för Amnesty Internationals Amerikaavdelning.

Majoriteten av de fängslade kvinnor som Amnesty International talade med berättade att de hade utsatts för sexuella övergrepp, blivit slagna samt utsatts för elektriska chocker - både under förhör men även under tiden de sitter fängslade. De allra flesta av dessa kvinnor har formellt anklagats för organiserad brottslighet eller narkotikarelaterade brott. Många av kvinnorna har presenterats för media som “brottslingar” direkt efter att de tvingats till att “bekänna” sina brott. De flesta kommer från en bakgrund med låg inkomst, vilket gör dem mindre benägna att ha råd med ett effektivt försvar.

- Kvinnor från marginaliserade bakgrunder är de mest utsatta i Mexikos så kallade "kriget mot droger". De ses ofta som enkla mål för myndigheterna - som i sin tur är mer angelägna om att visa att de sätter människor bakom galler än att faktiskt leta efter de riktiga brottslingarna, säger Erika Guevara-Rosas.

Mónica, en 26-årig fyrabransmamma, utsattes för en gruppvåldtäkt av sex poliser, fick elchocker på könsorganet, kvävdes med en plastpåse samt fick huvudet nertryckt i en hink med vatten. Det här ägde rum i staden Torreón i norra Mexiko den 12 februari 2013. Säkerhetstjänstemän försökte tvinga henne att erkänna att hon var delaktig i ett kriminellt gäng. Hon var också tvingad till att se på när hennes bror och make torterades framför henne.

Efter tortyren tog polisen Mónica, hennes bror och hennes man till den federala Attorney General's Office. På vägen dit dog hennes make i armarna på Mónica i sviterna av den tortyr han utsatts för. Efteråt var Mónica tvungen att underteckna ett "bekännelse" som säger hon var en del av en drogkartellen.

Trots en rapport från den mexikanska National Human Rights Commission (CNDH) i augusti 2014 som bekräftar den omfattande tortyr som Mónica utsatts för, har ingen av förövarna åtalats. Hon sitter fortfarande fängslad i väntan på domen i rättegången gällande organiserad brottslighet. I april 2016 utfärdade CNDH en rekommendation att en brottsutredning bör inledas i ärendet.

Brist på rättvisa

Data från lokala och nationella ombudsmannaorgan visade att enbart år 2013 hade mer än 12 000 anmälningar om tortyr och misshandel rapporterats. Det omfattar hela Mexico, av de möjliga offren var 8943 män och 3618 kvinnor. Mellan 2013 och 2014 har klagomålen gällande tortyr hos de federala myndigheterna fördubblats, men endast ett fåtal av dessa har legat till grund för utredningar.

Mexikos brottsbekämpande organ, åklagare och domstolar, varken utreder, åtalar eller bestraffar våldtäkter eller andra sexuella övergrepp som genomförs som en form av tortyr av federala tjänstemän. Anmälningar och klagomål som gäller tortyr och annan misshandel undersöks sällan - och de som anklagas för övergreppen ställs än mer sällan inför rätta.

Av de tusentals klagomål om tortyr som registrerats på federal nivå sedan 1991 har bara 15 stycken resulterat i federala brottmålsdomar.

Trots det ovanligt stora antalet anmälningar när det gäller sexuellt våld mot kvinnor som begås av de väpnade styrkorna meddelade armén Amnesty International skriftligen att inte en enda soldat hade blivit avstängd från sin tjänst på grund av våldtäkt eller sexuellt våld från 2010 till 2015. Marinen rapporterade att endast fyra marinsoldater hade avskedats under samma period. En marinsoldat som blir dömd och fängslad för sexuella övergrepp är dessutom bara tillfälligt avstängd från marinen och har möjligheten att komma tillbaka till sin tjänst efter att fängelsestraffet avtjänats.

- Denna underlåtenhet att genomföra ordentliga utredningar och ställa de ansvariga inför rätta sänder ett farligt budskap om att det är tilltåtet och accepterat att våldta kvinnor eller att använda andra former av sexuellt våld och tortyr för att tvinga fram bekännelser. Mexikanska myndigeter verkar vara fast beslutna om att låta det förbli så, säger Erika Guevara-Rosas.

Kvinnor som utsatts för våld får mycket sällan ordentlig medicinsk och/eller psykologisk vård. 49 av de 100 kvinnor som Amnesty International har intervjuat rankade den läkarvård de fått efter sina övergrepp som antingen “dålig” eller “mycket dålig”. Dessutom har de federala myndigheterna misslyckats med att genomföra rättsmedicinska undersökningar på de kvinnor som anmält tortyr eller annan misshandel. Specifikt har det inte genomförts korrekta undersökningar eller vård för de kvinnor som har utsatts för sexuellt våld.

Amnesty International kräver att de mexikanska myndigheterna omedelbart måste vidta åtgärder för att stoppa användningen av sexuellt våld och tortyr mot kvinnor. En ny federal arbetsgrupp med fokus på “sexuell tortyr av kvinnor” har nyligen etablerats, och den sammanför de federala myndigeter som ansvarar för att förebygga samt utreda tortyr. Men trots att den funnits i nio månader ligger arbetet vilande och det har inte gjorts några framsteg i något av de enbart tre fall som tagits upp. Det måste göras konkreta framsteg i dessa utredningar.

Läs hela rapporten här.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll