Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Myanmar: Fortsatta övergrepp av militären i norra Shandelstaten

Amnesty International har samlat nya bevis på att militären i Myanmar fortsätter att begå övergrepp mot etniska minoriteter i de norra delarna av landet, där civila får betala priset för offensiver som görs mot flera väpnade grupper. Konflikten visar inga tecken på att avta, vilket ökar risken för fortsatta övergrepp.

Rapporten “Caught in the middle”: Abuses against civilians amid conflict in Myanmar’s northern Shan State visar på hemska förhållanden för civila som blir godtyckligt gripna, fängslade och torterade av militären. Rapporten lyfter också den våldsamma taktik som olika etniska väpnade grupper använder sig av när de konfronterar militären och varandra för att utöva kontroll över regionen.

- Militären i Myanmar fortsätter att vara lika obeveklig och hänsynslös, och den begår krigsbrott mot civila i norra Shandelstaten i total straffrihet, säger Nicholas Bequelin, regionchef för Öst- och Sydostasien på Amnesty International.

Amnesty har dokumenterat krigsbrott och andra militära övergrepp mot civila i de etniska grupperna kachin, lisu, shan, and ta’ang under två utredningsresor i regionen i mars och augusti 2019.

Civila som pratade med Amnesty upprepade att militärens 99:de förband (99:th Light Infantry Division - LID) var inblandade i många av övergreppen. Enheter från samma förband var inblandade i några av de värsta övergreppen som gjorts mot rohingyer i delstaten Rakhine med början i augusti 2017 samt i krigsbrott och andra allvarliga människorättskränkningar i Myanmar under 2016 och tidigt under 2017.

-Varhelst det 99:e förbandet utplaceras ser vi liknande mönster av att övergrepp och hemska brott begås. Det här visar tydligt på behovet av ett internationellt agerande för att ställa Myanmars militär till svars. Inte minst de seniora generalerna, säger Nicholas Bequelin.

Våldsamheterna har fortsatt även efter det att militären deklarerade en ensidig vapenvila i december 2018, som sedan dess också har upphört. En upptrappning av strider nyligen i regionen, som regeringen har kopplat till olaglig narkotikahandel men där olika etniska grupper bidrar till den pågående militära offensiven, har gett upphov till nya rapporter om övergrepp. Under tiden ser det ut som att det inte kommer ske några framsteg i landets pausade fredsprocess sedan alla sidor nu laddar för det allmänna valet 2010.

Övergrepp från militären som känns igen
Myanmarsoldater har begått allvarliga människorättskränkningar under förra året, särskilt i de norra delarna av Shandelstaten.

Soldater har fängslat civila, till största delen män och pojkar, ofta efter tortyr eller efter att ha utsatt dem för andra former av illabehandling. De flesta anklagades för att ha haft kopplingar till specifika väpnade grupper vilket baserades enkom på deras etnicitet, ett tecken på den misstänksamhet, diskriminering och godtyckliga bestraffning som olika etniska grupper - som kachin, shan, ta’ang - utsätts för av Myanmars militär. Militären har också skjutit urskillningslöst i civila områden, dödat och skadat civila och förstört hus och annan egendom.

Etniska väpnade grupper begår också övergrepp
Civila hamnar i allt högre grad i “skottlinjen” mellan etniska väpnade grupper som rövar bort, fängslar och ibland torterar män och pojkar - ofta för att de anklagar dem för att stötta en rivaliserande väpnad grupp. Amnesty har dokumenterat sådana övergrepp från Kachin Independence Army (KIA), Shan State Army-North (SSA-N), Shan State Army-South (SSA-S) och Ta’ang National Liberation Army (TNLA).

Väpnade grupper har också utsatt civila för tvångsarbete. Amnesty har dokumenterat flera exempel när civila har tvingats att arbeta som bärare - de får bära stridande personers tillhörigheter och guida dem till andra byar under pågående strid - vilket utsätter dem för livsfara. Civila har också berättat för Amnesty att väpnade grupper regelbundet tvingar till sig mat och pengar från dem, och hotar den som vägrar med fysiskt våld.

Civila får betala priset
Tusentals har tvingats fly från sina hem under det senaste året, när stridigheterna kommit allt närmare byarna. Många människor har blivit fördrivna flera gånger. Amnesty uppmanar alla sidor i konflikten att respektera internationell humanitär rätt och internationell människorätt, att skydda civila och att säkerställa att humanitär nödhjälp når fram. Väpnade grupper måste upphöra med sitt våldsanvändande och sina skrämseltaktiker mot civila och göra allt de kan för att undvika områden med civila.

— De som är ansvariga för krigsbrott måste ställas inför rätta, ända upp till generalen Min Aung Hlaing, överbefälhavare över militären i Myanmar. Stridande och befäl inom etniska väpnade grupper ska också utredas och hållas ansvariga för krigsbrott, säger Nicholas Bequelin.

—FN:s säkerhetsråd har alldeles för länge enbart stått som betraktare när civila har blivit övergivna och lämnade till en oupphörlig cykel av våld. Det är hög tid att rådet hänför situationen i Myanmar till den internationella brottmålsdomstolen ICC.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa på:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll