Gå direkt till innehåll
Kirins bryggeri i Nagoya, Japan. Foto: Crispin Semmens
Kirins bryggeri i Nagoya, Japan. Foto: Crispin Semmens

Pressmeddelande -

​Myanmar - Läcka avslöjar kopplingar mellan multinationella företag och militärens brott

En ny rapport från Amnesty International, Military Ltd: The company financing human rights abuses in Myanmar, avslöjar kopplingar som visar hur multinationella företag är länkade till finansieringen av Myanmars militär — även enheter med direkt ansvar för internationella brott och andra människorättskränkningar.

Amnesty International har analyserat läckta dokument som avslöjar hur Myanmars militär får enorma intäkter genom aktier i Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), ett slutet företagskonglomerat med verksamheter inom gruv-, öl-, tobak-, textil- och i banksektorn. MEHL har i sin tur partnerskap med både lokala och utländska företag, bland annat den japanska bryggerijätten Kirin och sydkoreanska ståljätten POSCO.

Enligt MEHL:s register över aktieägare äger stridande militära enheter cirka en tredjedel av alla aktier. Av dokumenten som Amnesty granskat framgår också samband mellan MEHL och Western Command, som översåg insatserna i delstaten Rakhine däribland omfattande grymheter mot rohingyer och andra etniska minoriteter. Granskningen visar även på betydande årliga utdelningar som aktieägarna mottagit sedan MEHL grundades 1990.

— Dokumenten ger nya bevis för hur Myanmars militär drar nytta av MEHL:s enorma affärsimperium och tydliggör kopplingen mellan landets militär och MEHL. Bland dem som drar nytta av MEHL: s verksamhet finns ansvariga för några av de värsta kränkningarna av mänskliga rättigheter i Myanmars samtidshistoria. Det handlar inte om att MEHL oavsiktligt finansierar brott mot mänskliga rättigheter — hela bolagets styrelse består av militärer på hög nivå, säger Mark Dummett, chef för Business, Security and Human Rightsteamet på Amnesty International.

Kopplingar till multinationella företag
Amnestys granskning visar att det finns en direkt koppling mellan MEHL:s affärspartners och kränkningar av mänskliga rättigheter. MEHL samarbetar med sina affärspartners genom joint ventures eller vinstdelningsavtal i Myanmar där vinsterna delas ut som aktier till MEHL som i sin tur gör utdelning till sina egna aktieägare.

Amnesty har skrivit till åtta företag som samarbetar med MEHL i Myanmar:

  • Ever Flow River Group Public Co., Ltd (EFR) - ett logistikföretag i Myanmar
  • Kanbawza Group (KBZ) - ett företagskonglomerat i Myanmar som utvinner jade och rubiner
  • Kirin Holdings - ett japanskt bryggeri
  • INNO Group - en sydkoreansk fastighetsutvecklare
  • Pan-Pacific - en sydkoreansk tillverkare och exportör av kläder
  • POSCO - en sydkoreansk ståltillverkare
  • RMH Singapore - en singaporiansk fond inom tobak i Myanmar
  • Wanbao Mining - ett kinesiskt gruvföretag

Pan-Pacific svarade att företaget avslutar sitt affärspartnerskap med MEHL som ett resultat av Amnestys granskning och FN: s Fact-Finding Missions rapport från 2019. KBZ och Kirin meddelar att de nu ska granska sin relation med MEHL. Övriga företag gav inga löften om liknande åtgärder eller valde att inte svara på Amnestys frågor.

Samtliga företag har samarbeten med MEHL i deras verksamhet i Myanmar. En del av samarbetena är också globala. Kirin är ett av världens största bryggerier, med drycker som Kirin Ichiban, som säljs i Sverige, och San Miguel, Lion och Fat Tire som säljs i barer och butiker över hela världen. POSCO, en av världens största stålproducenter, producerar en rad stålprodukter för bil-, bygg- och varvsindustrin.

— De företag som samarbetar med MEHL har ett ansvar att se till att mänskliga rättigheter respekteras och att förhindra eller mildra negativ påverkan på mänskliga rättigheter som kan kopplas till verksamheten. Med tanke på att MEHL visat ovilja att reformeras är det upp till deras affärspartners att bedöma deras relation till företaget och ta ansvar genom att avsluta samarbetet på ett ansvarsfullt sätt, säger Ulrika Sandberg, sakkunnig företagsansvar på Amnesty Sverige.

Kastar ljus på ett slutet partnerskap
MEHL grundades 1990 av Myanmars militära styre och leds och ägs fortfarande av verksamma och pensionerade militärer. Exakt hur kopplingen ser ut är hemligt, men den förser Myanmars militär med stora inkomster i tillägg till dess officiella budget.

Amnesty har tagit del av två dokument som avslöjar nya detaljer om hur MEHL finansierar militären. Det första är en ansökan som lämnades in av MEHL till Myanmars direktorat för investering och företagsadministration (DICA) i januari 2020. Dokumentet visar att MEHL ägs av 381 636 enskilda aktieägare som antingen är tjänstgörande eller pensionerade militärer, och 1 803 aktieägare är “institutioner” bestående av regionala befälsområden, bataljoner, trupper, samt föreningar för krigsveteraner.

Det andra dokumentet är en kopia av MEHL:s konfidentiella aktieägarrapport från 2010-11. Förutom aktieägarnas identitet visar dokumentet betydande årliga utdelningar som gjorts mellan 1990 och 2011. Under en 20-årsperiod gjordes aktieutdelningar på totalt mer än 107 miljarder Myanmar kyat, vilket motsvarar cirka 18 miljarder USD enligt den officiella växelkursen. Av detta överförde MEHL 95 miljarder kyat — motsvarande cirka 16 miljarder USD — till militära enheter.

Dokumenten bekräftar även att det bland MEHL:s aktieägare finns militära enheter och högt uppsatta militära officerare som är direkt inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter och brott enligt internationell rätt. Till exempel listar aktieägarrapporten 95 separata militära enheter som tillhör Western Command som ansvarar för insatser i delstaten Rakhine. Det handlar sammantaget om 4,3 miljoner aktier med en aktieutdelning på mer än 1,25 miljarder kyat (208 miljoner USD) under 2010-11. Detta bekräftas även av DICA-dokumentet.

Bland aktieägarna återfinns också högkvarteren för bataljoner från 33:e och 99:e lätta infanteridivisionen. Amnesty har tidigare kartlagt deras inblandning i brott mot mänskligheten riktat mot rohingyer, bland annat massakrer av kvinnor, män och barn i delstaten Rakhine och krigsförbrytelser i Kachin och norra Shan-staterna.

DICA-dokumentet nämner också höga militära befälhavare som aktieägare, inklusive de som hade befäl över trupper som är inblandade i brott enligt internationell rätt. General Min Aung Hlaing, överbefälhavare och chef för krigskontoret, listas som aktieägare nummer 9 252. Under 2010-11 ägde han 5 000 aktier och fick en utdelning på 1,5 miljoner kyat (250 000 USD). FN har krävt att Min Aung Hlaing, som övervakade den brutala offensiven mot rohingyer 2017, ska utredas och åtalas för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

— Ansvar att respektera mänskliga rättigheter inkluderar även att investerare i de multinationella företagen behöver ha koll på om företag man äger bidrar till att mänskliga rättigheter påverkas negativt på något sätt. Granskningsmetoden som rekommenderas i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är en så kallad human rights due diligence (HRDD). I fallet med MEHL borde en gedigen och regelbunden HRDD ha inkluderat en noggrann genomgång av MEHL:s aktieägare, säger Ulrika Sandberg.

Amnesty International uppmanar Myanmars regering att agera för att bryta länken mellan militären och ekonomin. Delvis måste det göras genom en grundlig reform av ägandet och ledningen för MEHL. Regeringen bör också inrätta en fond för vinsterna från MEHL och använda den för att kompensera offer för kränkningar av mänskliga rättigheterna som begåtts av de militära enheter som finansieras av eller är aktieägare i MEHL.


Hela det engelska pressmeddelandet kan du läsa på:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Rapporten finns bifogad som pdf.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll