Gå direkt till innehåll
Nedbrända rester av boplatser i lägret Muna El-Badawy, maj 2020, ©Amnesty International
Nedbrända rester av boplatser i lägret Muna El-Badawy, maj 2020, ©Amnesty International

Pressmeddelande -

Nigeria - äldre är osynliga offer i konflikten med Boko Haram

  • En massaker utförd av Boko Haram i delstaten Borno i nordöstra Nigeria visar hur åratal av förtryck och övergrepp drabbat den äldre befolkningen
  • Äldre personer dör oftare i militära räder och de är också överrepresenterade när det gäller dödsfall som sker i olagliga militära förvarsanläggningar
  • I humanitära insatser betraktas äldre som “ett bihang” och inkluderas inte från början

Äldre personer har drabbats särskilt hårt av den konflikt som nu pågått i nära ett årtionde i nordöstra Nigeria, med många som svälter eller dödats av attacker i sina hem, eller som lämnats att dö under vidriga förhållanden när de olagligen satts i förvar av militären. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten “My heart is in pain”: Older people’s experience of conflict, displacement, and detention in Northeast Nigeria visar hur Boko Haram och den nigerianska militären har begått övergrepp mot äldre kvinnor och män och att ingen har ställts till svars för detta. Den fokuserar också på hur äldre människor som fördrivits hela tiden negligeras i humanitära insatser.Rapporten bygger bland annat på utredningsarbete både på plats och på distans mellan november 2019 och oktober 2020, och intervjuer med 62 äldre kvinnor och 71 äldre män som påverkats av konflikten.

Den följer på den rapport som släpptes i maj 2020 om hur barn påverkas av konflikten i samma område.

— När Boko Haram har invaderat städer och byar har äldre män och kvinnor ofta varit bland de sista att försöka fly. Det har gjort att de varit särskilt utsatta för att exponeras för den väpnade gruppens brutalitet och förtryck, som utgör krigsbrott och troligen brott mot mänskligheten. Det har handlat om tortyr, att tvingas bevittna dödande och bortförande av deras barn och om plundring som har resulterat i akut matbrist, säger Joanne Mariner, chef för Amnesty Internationals Crisis Response Team.

Att leva under Boko Harams förtryck
Många byar i områden som Boko Haram kontrollerar har en oproportionerligt stor andel äldre människor som bor där och som inte kan fly eller som väljer att stanna kvar och bruka sin jord. I de här byarna möter de äldre hot från alla håll. Boko Haram plundrar deras ägor och begränsar ofta äldre kvinnors rörelsefrihet, vilket gör det svårt för dem att tjäna pengar. Boko Haram kidnappar också deras barn och barnbarn och ibland blir de också utsatta för tortyr eller dödade.

Attacker på civila och olagliga förvar
I sina attacker mot Boko Haram misslyckas den nigerianska militären ofta med att skilja stridande från civila. Och ibland är även civila måltavlor — vilket utgör ett krigsbrott.

Amnesty har konstaterat att många äldre personer med begränsad rörlighet inte kan fly och att de har blivit skjutna och dödade eller allvarligt skadade när soldater pepprar skottsalvor mot husen. Andra har bränts till döds i sina hem när militären bränt byar som misstänks ha stött Boko Haram.

Äldre är heller inte undantagna när det gäller militärens utbredda agerande att olagligen ta människor som flyr från Boko Haram-områden i förvar. Förvarstagningen sker ofta utan några bevis för att personen i fråga skulle ha kopplingar till den väpnade gruppen, och än mindre involverad i några våldshandlingar.

— Den nigerianska armén har upprepade gånger skjutit äldre människor till döds i deras hem under räder i Boko Haram-kontrollerade områden. Tusentals äldre personer har utsatts för fruktansvärda förhållanden i militärens förvar, och flera hundra har dött i den misären. Detta uppgår också till krigsbrott och kanske även brott mot mänskligheten, säger Joanne Mariner, chef för Amnesty Internationals Crisis Response Team.

Amnesty uppskattar att sedan 2011 har minst 10 000 människor dött i förvaren, många av dem i Giwa-barackerna. Äldre människor står för en oproportionerligt stor andel av antal avlidna, jämfört med deras andel i befolkningen i övrigt.

Fördrivning och humanitära insatser
Rapporten undersöker också de humanitära insatser som satts in på grund av konflikten och slutsaten blir att när dessa görs i syfte att bistå människor som fördrivits på grund av krig så måste äldre personer inkluderas. Hjälporganisationer uppskattar att äldre personer utgör 150 000 av de 2,1 miljoner människor som är fördrivna på grund av konflikten i nordöstra Nigeria.

BAKGRUND
Det finns inte någon globalt accepterad definition av vad som är en “äldre person”. Det definieras ofta som en person som är 60 år eller äldre, så även i de regionala människorättskonventioner som Nigeria har undertecknat. Men FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) har lyft fram en mer kontextspecifik inställning som också Amnesty tycker stämmer bättre överens med individens rättigheter. När det gäller nordöstra Nigeria har Amnesty inkluderat personer som är i 50-årsåldern, och då också tagit hänsyn till deras självidentifikation av att vara en “äldre person”.

Hela pressmeddelandet finns att läsa på: https://www.amnesty.org/en/latest/news/

Rapporten finns bifogad.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll