Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

NIGERIA: Amnesty bestrider Shells uttalanden om rapporten "Olja, föroreningar och fattigdom i Nigerdeltat"

Shell har gjort ett antal uttalanden till media angående Amnestys rapport
"Olja, föroreningar och fattigdom i Nigerdeltat", som publicerades den 30
juni i år. Amnesty tar detta tillfälle att ge en korrekt redogörelse och
bestrider de uttalanden Shell gjort.


Shell har uppgivit att Amnesty "glömmer att ungefär 85 procent av
föroreningarna från Shells verksamhet beror på angrepp och sabotage".

Sabotage är ett problem i förhållande till endast en typ av föroreningar
från oljeindustrin, nämligen oljeutsläpp. Som Amnestys rapport påpekar
finns det flera andra sätt där oljeindustrin orsakat föroreningar och
skadat miljön i Nigerdeltat den senaste femtioårsperioden. Dessa omfattar
avfallsutsläpp, muddring i bäckar och floder, omhändertagande av
borrningsavfall, seismisk aktivitet och vägarbete som har blockerat
vattensystem. Sabotage är inte en faktor i någon av dessa former av
föroreningar eller miljöskador. Amnestys rapport ger exempel på fall där
Shell påstår att orsaken till utsläpp beror på sabotage, men detta
påstående ifrågasattes senare av andra utredningar eller domstol.

Shell tycker inte att Amnesty har tagit hänsyn till komplexiteten i
situationen

Rapporten som Amnesty släppte fokuserar på några av grundorsakerna till
den komplexa konfliktsituationen i Nigerdeltat. Till exempel: effekten av
ett halvt sekels föroreningar och miljöskador mot folket i deltat; bristen
på ansvarstagande och upprättelse för skador på miljön och mänskliga
rättigheter; och bristen på öppenhet och information i förhållande till
effekterna av oljeindustrin. Det verkar som om Shell använder
komplexiteten som ett sätt att undvika ansvar. Shell skyller oljeutsläppen
på myndigheterna och militanta grupperna, men detta ger ingen helhetsbild.
Shells egna undermåliga verksamhet är också en fundamental del av
problematiken.

Shell menar att Amnestys rapport inte innehåller "nya insikter"

Fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter måste åtgärdas. Genom att
kräva "nya insikter" verkar Shell försöka avleda uppmärksamhet från
befintliga bevis. Amnestys rapport ger ett flertal rekommendationer till
både Nigerias regering och oljeföretagen för att lösa problemen.

Shell säger att de vill se framåt

Vägen framåt innebär ansvar och gottgörelse för det förflutna. Om inte
oljerelaterade föroreningar och miljöskador åtgärdas kan inte människorna
i Nigerdeltat se framåt.

Shell tycker inte att Amnesty har reflekterat tillräckligt över hoten mot
säkerheten som oljeindustrin i Nigerdeltat är utsatta för

Oljeindustrin i Nigerdeltat står rent faktiskt inför stora hot mot
säkerheten. Amnestys rapport beskriver att Nigerdeltat är ett av de mest
osäkra områdena för oljeproduktion i världen. Men att hantera osäkerheten
i detta komplexa område kräver flerdimensionella strategier - nämligen att
både åtgärda grundorsakerna till problemen och symtomen. Osäkerheten i
Nigerdeltat beror inte bara på väpnat våld utan också på kränkningar av
mänskliga rättigheter och bristen på ansvarstagande och öppenhet,
korruption och allvarlig försummelse från regeringen.

Shell menar att Amnesty inte deltog i en öppen dialog med dem vid
förberedelsen av rapporten

Amnesty träffade Shell vid två tillfällen för att presentera resultaten
och intervjua företaget. Amnesty skickade även ett första och ett andra
utkast av alla relevanta delar av rapporten.

Shell tycker inte att Amnesty har tillräckligt erkänt företagets bidrag
till Nigerias ekonomiska och samhälleliga utveckling i Nigerdeltat

Amnestys rapport bekräftar att Shell i vissa avseenden har bidragit
positivt i Nigeria, till exempel tillhandahållande av sysselsättning. Men
Amnesty har påpekat för Shell att när man talar om mänskliga rättigheter
så innebär inte positiv handling inom ett område att en aktör fritas
ansvar för skador mot mänskliga rättigheter inom ett annat.

I korthet så tycker Amnesty att Shells respons på organisationens rapport
"Olja, föroreningar och fattigdom i Nigerdeltat är en besvikelse". Shell
verkar vilja tala om de komplexa problemen i Nigerdeltat som om de vore
åskådare och erkänner inte att företagets verksamhet är en bidragande
faktor.


Författad av:

Louise Petersson Amnesty Press och Media (praktikant)


Solveig Hauser
Vik. pressekreterare

Press Officer
-----------------------------
Amnesty International
Swedish section
Box 4719
116 92 Stockholm
Phone: +46 (0)8-729 02 20
mobile: + 46 (0)70-433 09 16
Fax: +46 (0)8-729 02 01
http://www.amnesty.se
mailto:elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16

Relaterade nyheter