Gå direkt till innehåll
2017. Natasha Joseph, mamma till fem barn, har förlorat allt hon äger efter två våldsamma tvångsvräkningar i Otodo-Gbame. ©Amnesty International Nigeria
2017. Natasha Joseph, mamma till fem barn, har förlorat allt hon äger efter två våldsamma tvångsvräkningar i Otodo-Gbame. ©Amnesty International Nigeria

Pressmeddelande -

​Nigeria: Dödliga tvångsvräkningar av invånare vid kustnära samhällen

  • Över 30 000 människor har tvångsvräkts från bosättningar i delstaten Lagos trots att det går emot domstolsbeslut
  • 11 människor har dödats och minst 17 saknas efter att säkerhetsstyrkor och oidentifierade beväpnade män har utfört våldsamma tvångsvräkningar
  • 300 000 människor hotas av ytterligare tvångsvräkningar
  • De vräkta invånarna har inte blivit erbjudna konsultation, kompensation eller alternativt boende

Nigerianska myndigheter måste se till att de våldsamma och olagliga tvångsvräkningarna och rivningarna i de kustnära samhällena i delstaten Lagos upphör. 30 000 människor har blivit hemlösa och 11 har dödats, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten The Human Cost of a Megacity: Forced Evictions of the Urban Poor in Lagos berättar i detalj om upprepade tvångsvräkningar i samhällena Otodo-Gbame och Ilubirin som pågått sedan mars 2016 utan konsultation, tillräckligt varsel, kompensation eller alternativt boende. Några av de tvångsvräkta invånarna drunknade då de flydde från polisens skottlossning medan minst en sköts ihjäl.

- De här hänsynslösa tvångsvräkningarna är bara de senaste exemplen på något som har pågått i Nigeria i över tio år - trots att det är olagligt enligt internationell rätt, säger Osai Ojigho, chef Amnesty International Nigeria.

- För människor från underprivilegieradesamhällen där många förlitar sig på den dagliga fiskfångsten som försörjning, representerar det kustnära läget hem, jobb och överlevnad. Tvångsvräkningar innebär att de förlorar allt - sina försörjningsmöjligheter, sina ägodelar och i många fall även sina liv. Myndigheterna i Lagos måste sluta attackera de här fattiga samhällena som straffas för statens misslyckade stadsplanering. Tvångsvräkningarna har lett till instabilitet och osäkerhet och gjort livet för de som vräkts till ett elände då de lämnats helt utblottade.

Amnesty International har intervjuat 97 människor som blivit tvångsvräkta där alla har en liknande berättelse om hur de blivit hemlösa och förlorat nästan alla sina ägodelar.

Attacker mot samhällen                                                                                                                       
Mellan november 2016 och april 2017 drabbades över 30 000 invånare, från Otodo-Gbame samhället i utkanterna av Lagos, för våldsamma tvångsvräkningar.

När den första vräkningen ägde rum, runt midnatt den 9 november, jagade polisen och oidentifierade beväpnade män bort boende genom att avlossa skott och tårgas samt sätta hem i brand samtidigt som hemmen blev förstörda av bulldozers.

Panikslagna invånare försökte mitt i kaoset fly till säkerhet. Ögonvittnen rapporterar att några drunknade i en närliggande lagun när de flydde från skottlossningen.

Ögonvittnet Celestine Ahinsu berättde för Amnesty hur de efter några dagar såg kropparna flyta upp.

- Jag såg tre kroppar, en man med en ryggsäck och en gravid kvinna med ett spädbarn på ryggen. De unga i byn tog upp kropparna från vattnet och släktingarna till kvinnan med barnet kom för att ta hand om deras kroppar.

Nio människor tros ha drunknat vid den här vräkningen och ytterligare 15 saknas.

Inkonsekventa svar från myndigheterna                                                                                     
Förklaringarna från myndigheterna i Lagos till varför vräkningarna har skett har hela tiden varit inkonsekventa.

I november 2016 nekade de till att de hade något ansvar för det som hänt och skyllde istället på ett bråk i samhället som sedan skulle ha resulterat i flera bränder. Några månader senare sa de att de hade utfört vräkningarna på grund av miljöskäl. Och någon månad efter det sa myndigheterna att de vräkt tusentals av boende i Otodo-Gbame eftersom de misstänkte att upprorsmakare gömde sig där och planerade för framtida attacker. Myndigheterna har också sagt att förstörelsen av de kustnära områdena handlar om att få ner kidnappningarna i delstaten, och att kustsamhällena som förstörts var gömställen för kriminella.

- Att staten behöver ta tag i säkerhets- och miljöproblem är en sak, men att förstöra människors hem och tvångsvräka de som bor i Lagos kustnära samhällen är ett helt oproportionerligt, och felaktigt, sätt att göra det på. Tvångsvräkningar är helt förbjudet enligt internationell rätt och kan aldrig rättfärdigas, säger Osai Ojigho.

Bakgrund                                                                                                                                         
Rapporten baseras på 18 fältundersökningar utförda av utredare under en period på 19 månader, vilket inkluderar intervjuer med 124 människor och en analys av bilder, videofilmer och dokument i form av till exempel patientjournaler och domstolsavgöranden.

Åtta möten har hållits tillsammans med regeringstjänstemän, medan 17 tjänstemän från Lagos och den nigerianska polisen har intervjuats. Kriminaltekniker analyserade bilder på de som hade avlidit, samthylsor från ammunition och tårgasbehållare som hittades i Otodo-Gbame efter vräkningarna.

Amnesty International har delat med sig av undersökningsresultaten till myndigheterna i Lagos men inte fått något svar.

Mellan 2000 och 2009 har nigerianska myndigheter tvångsvräkt över 2 miljoner människor. I februari 2013 tvångsvräkte myndigheterna i Lagos minst 9 000 människor från Badia East för att möjliggöra ett byggprojekt åt regeringen. I september 2015 tvångsvräktes 10 000 människor från Badia West samt från de resterande delarna i Badia East.

Nigeria har ratificerat den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) och även andra internationella och regionala människorättskonventioner vilket innebär att Nigeria ska se till att landets invånare har rätt till lämpligt boende, och att andra ekonomiska och sociala rättigheter tillgodoses samt att landet har en skyldighet att hindra och avstå från att utföra tvångsvräkningar.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Länk till det engelska pressmeddelandet finns här: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/nigeria-deadly-mass-forced-evictions-make-life-misery-for-waterfront-communities/

Ämnen


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll