Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nigeria: Rekordhögt antal våldtäkter — överlevare av sexuellt våld nekas rättvisa

  • Ett rekordhögt antal våldtäkter anmäls aldrig på grund av stigma och skuldbeläggande av brottsoffren
  • Polis utreder inte sexuellt våld - överlevare nekas därmed rättvisa
  • 11 200 våldtäkter anmälda under 2020, det handlar även om våldtäkter mot barn som sedan avlidit av skadorna

Trots att myndigheterna i Nigeria har deklarerat ett “nödläge” för sexuellt och könsbaserat våld fortsätter våldtäkterna i ett alarmerande högt antal. De flesta överlevande nekas rättvisa eftersom förövarna undgår att ställas inför rätta och hundratals fall av våldtäkter förblir oanmälda på grund av genomgripande korruption, stigma och skuldbeläggande av brottsoffren. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Rapporten Nigeria: A Harrowing Journey; Access to Justice for Women and Girls Survivors of Rape dokumenterar fruktansvärda fall av sexuellt våld mot kvinnor och flickor. Bland annat mot en 6-åring och en 11-åring som sedan dog av av sina skador.

— Rapporten visar hur skadliga stereotyper, misslyckanden från polisens och rättsväsendets sida att undersöka våldtäktsanklagelser, ett toxiskt kvinnohat och ett otillräckligt stöd för överlevare har skapat en tystnadskultur och en straffrihet som gång på gång sviker hundratals kvinnor och flickor år efter år. Situationen är ohållbar och myndigheterna i Nigeria måste nu agera för att situationen ändras, säger Katarina Bergehed, sakkunnig gällande kvinnors rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter på Amnesty Sverige.

— Inga konkreta åtgärder har gjorts för att tackla den våldtäktskris som pågår i Nigeria. Situationen har inte tagits på det allvar som den förtjänar. Kvinnor och flickor fortsätter att svikas av ett system som gör det ännu svårare för överlevare att få rättvisa, medan förövare tillåts komma undan med grova människorättskränkningar, säger Osai Ojigho, generalsekreterare för Amnesty Nigeria.

— Rädslan för att inte bli trodd eller till och med få skulden för att ha blivit våldtagen skapar en farlig tystnadskultur som hindrar överlevare att söka upprättelse. Det är helt oacceptabelt att personer som överlevt våldtäkter och annan form av könsbaserat våld möter sådana tortyrliknande prövningar för att rättvisa ska skipas, något som bara tillfogar dem än mer skada. “Nödläget” har visat sig vara en tom deklaration, som så här långt inte har gjort något för att skydda kvinnor och flickor i Nigeria, säger Osaj Ojigho.

Amnestys krav
Amnesty uppmanar myndigheterna i Nigeria att agera nu för att skydda kvinnor och flickor från det utbredda sexuella våldet i landet. Alla anmälda fall av våldtäkt måste undersökas nogsamt, snabbt och opartiskt och förövare måste bli åtalade — och om de döms måste straffen vara adekvata. De diskriminerande och förlegade lagar som existerar i dag måste dras tillbaka och följas upp med en konkret implementering och ett ramverk för rättsskipning.

Den nigerianska polisen måste se till att överlevare får allt stöd de behöver. De måste agera i enlighet med deras uppförandekod/etiska kod genom att se till att det finns en säker process för överlevare att söka rättvisa så att de kan anmäla våldtäkter och annat könsbaserat våld. Domstolar måste säkerställa att fall av sexuellt våld beivras rättvist och snabbt. Sådant som gör att det blir förseningar i våldtäktsmål och som gör att det uppstår oacceptabla hinder för att uppnå rättvisa måste åtgärdas.

— Nigeria måste skydda kvinnor och flickor genom att säkerställa att förövarna ställs till svars och att överlevare får skydd och psykosocialt och medicinskt stöd. Den här flodvågen av sexuellt våld mot kvinnor och flickor måste vända nu, säger Osai Ojigho.

BAKGRUND
Rapporten är baserad på en utredning som utförts mellan mars 2020 och augusti 2021. Fjorton kvinnor och barn i åldrarna 12-42 år som alla är överlevare av våldtäkt har intervjuats. Amnestys utredare har också intervjuat sju föräldrar till barn som blivit utsatta för våldtäkter.

När rapporter om våldtäkter ökade över hela Nigeria under coronapandemins “lockdown” under 2020 deklarerade statliga guvernörer i juni 2020 ett “nödläge” gällande våldtäkter och könsbaserat våld. De lovade också att inrätta ett sexualförbrytarregister. Men över ett år sedan deklarationen gjordes har inget förändrats och våldtäkterna fortsätter.

Rapporten bifogas som pdf.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916