Gå direkt till innehåll
Ny ordförande i svenska Amnesty

Pressmeddelande -

Ny ordförande i svenska Amnesty

Parul Sharma valdes till ny ordförande på Amnestys årsmöte som hölls digitalt under vecka 40 och avslutades lördagen den 3 okt. Årsmötet är ett tillfälle då medlemmar, aktivister och anställda på Amnesty samlas för att diskutera och besluta kring organisationens framtida arbete.

- Det är fantastiskt roligt att se alla människorättskämpar som samlas på Amnestys årsmöte. Givet utmaningarna i världen är det härligt att se det engagemang och driv som finns för att göra skillnad, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty Sverige.

Under årsmötet valdes Parul Sharma till ordförande och hon tar över efter Amanda Jackson som varit sektionens ordförande i två år. Rollen innebär att leda styrelsen och tillsammans med den vara medlemmarnas representant och sektionens högst beslutande organ mellan årsmötena. Uppdraget är på två år. Sektionsstyrelsen är också svenska Amnestys röst i den internationella rörelsen.

- Jag vill vara med och skapa ett mångfaldigt Amnesty Sverige som i sin struktur speglar det svenska samhället och genom detta få med fler svenskar i rörelsen. Detta är livsviktigt i tider av populism och ett alltför ofta nedmonterande av demokratiska principer. Detta är en tid då Amnesty behöver synas, växa, ta en större plats och höras alltmer. Jag upplever att jag går in som ordförande i en tid som för Sverige och världen är avgörande utifrån ett människorättsligt perspektiv. Demokratier vacklar, världsledare tvekar, och klimatet blir allt febrigare, trots dessa motgångar och motstånd är det aktivisterna som visar vägen med stort mod och ork. Mer aktivism blir därför svaret. Vi behöver bli fler, säger Parul Sharma.

Parul Sharma är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Hon har under många år varit engagerad i hållbarhetsfrågor, inte minst inom mänskliga rättigheter. Hon driver idag ett bolag tillsammans med företagsnätverket CSR Sweden, där hon där bland annat utbildar företag och myndigheter inom hållbar utveckling och utför revisioner av av leverantörskedjor i högriskländer.

Parul Sharma är också regionchef för klimaträttvisefrågor i sydasien vid organisationen PVCHR (Peoples' Vigilance Committee on Human Rights Asia) som arbetar med barnrätt, kvinnorätt och miljöfrågor med fokus på klimaträttvisa i Sydasien-regionen. I över 20 år har Parul Sharma även drivit en rörelse för flickors rättigheter i Indien där fokus bland annat handlat om utbildning för flickor, kvinnors hälsa samt rätten till vatten och sanitet.

- Jag är oerhört stärkt av det förtroende jag fått av Amnestys medlemmar och det är med största ödmjukhet som jag tar mig an detta uppdrag och lovar att göra mitt yttersta för att stötta, stärka och förmedla allt det Amnesty står för, säger Parul Sharma.

På årsmötet antogs bland annat två motioner om människorättsfrågor,

- Speciellt roligt att notera det viktiga arbete som vår grupp Amnesty Sápmi gör och som resulterade i ett beslut av årsmötet att fortsätta att utveckla vårt arbete med samerättsliga frågor, säger Anna Lindenfors

En annan viktig fråga som engagerar många i Amnesty Sverige är frågan om flyktingar och migranters rättigheter. Årsmötet beslutade att organisationen i högre utsträckning ska prioritera arbetet för att i EU och Sverige lyfta rätten att söka asyl.

Förutom behandling av motioner har det bland annat varit möjligt att gå på ett webbinarium om Amnesty Sveriges jämlikhetsarbete och att lyssna på när Dávid Vig, generalsekreterare för Amnesty Ungern, berättade om det minskade utrymmet för civilsamhället i Ungern och situationen när det gäller rättssäkerheten i landet.

Deltagarna på årsmötet gjorde också en digital solidaritetsaktion med budskapet “Justice for Hungary” som kopplade an till det Dávid Vig tidigare hade pratat om.

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.