Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny uppförandekod för internationella frivilligorganisationer

Vid ett möte i London den 6 juni presenterade elva av världens ledande internationella organisationer för mänskliga rättigheter, miljö och social utveckling en gemensam stadga för ansvarstagande och transparens. Bland organisationerna finns Amnesty International, Oxfam, den internationella Rädda Barnen-alliansen och Greenpeace. Internationella frivilligorganisationer får ett allt större inflytande och globala marknadsundersökningar visar att allmänheten har större tilltro till frivilligorganisationer än till regeringar och företag. Men detta ställer också krav på organisationernas verksamhet. Med den nu antagna stadgan vill dessa elva organisationer utveckla och fördjupa förtroendet från allmänheten. Fram till idag har organisationernas verksamhet reglerats av nationella avtal i de länder där de verkar. Dagens unika initiativ bygger på ett antal gemensamma normer och värderingar för bland annat ledarskap, oberoende, ansvarsfull marknadsföring, icke-diskriminering och god etik vad gäller penninginsamling. Stadgan refererar specifikt till respekten för universella värden som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. - Legitimiteten för internationella frivilligorganisationers verksamhet är grundad på universellt erkända rättigheter som yttrandefrihet, församlings -och föreningsfrihet, den bygger på människors tilltro till vårt arbete och de värden som vi vill främja. Frivilligorganisationer spelar en allt viktigare roll i en globaliserad värld. Detta ställer högre krav på oss att agera öppet och ansvarsfullt. Den nu antagna stadgan om ansvarstagande visar tydligt att frivilligorganisationer är beredda att ansluta sig till en uppförandekod och vi uppmanar fler att följa vårt exempel, säger Amnestys generalsekreterare, Irene Khan. De organisationer som hittills har anslutit sig till stadgan är: ActionAid International, Amnesty International, CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, Consumers International, Greenpeace International, International Save the Children Alliance, International Federation Terre des Hommes, Oxfam, Survival International, Transparency International och World YWCA. Läs stadgan på http://www.amnesty.org/resources/downloads/INGO_Accountability_Charter.pdf

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

Ami Hedenborg

Ami Hedenborg

Presskontakt Pressansvarig/talesperson +46 (0)70 433 09 16