Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny webbplats lyfter frågan om mödradödlighetVarje dag dör i genomsnitt 800 kvinnor till följd av komplikationer under graviditet, förlossning eller efter osäkra aborter. För varje kvinna som dör får ytterligare 20 gånger så många allvarliga skador eller handikapp med livslångt lidande som följd. De flesta fall av mödradödlighet går att förhindra. Vad som krävs är politisk vilja att prioritera kvinnors rätt till bra vård i rätt tid - att kvinnors liv anses värda att rädda.

Den 8 mars, på den internationella kvinnodagen, lanserar Amnesty en hemsida för att uppmärksamma vårt arbete för kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa i Sydafrika, Burkina Faso och Nepal. Ett fördjupat arbete som möjliggjorts med ett stöd på åtta miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet.

Situationen och problematiken i de tre länderna länderna skiljer sig åt. I Sydafrika har mödradödligheten ökat på senare år, den främsta orsaken är den höga andelen  hivsmittade kvinnor. Värst är det bland fattiga kvinnor på landsbygden där tillgången till medicin och vård är mycket begränsad.

I Burkina Faso beror de höga dödstalen främst på långa avstånd till kliniker, patientavgifter som utestänger fattiga kvinnor från vård och undermålig information om sexuell och reproduktiv hälsa.

I Nepal är komplikationer efter förlossning ett mycket utbrett problem. Främst på landsbygden där många kvinnor drabbas av livmoderframfall. Anledningen är att de ofta tvingas arbeta hårt och bära tungt direkt efter förlossningen. Förutom allvarliga fysiska problem blir kvinnorna ofta utstötta ur samhället.

Med stödet från Svenska PostodLotteriet kommer Amnesty, i samarbete med lokala organisationer, genomföra utredningar och bedriva påtryckningar på respektive lands regering för att förbättra kvinnornas situation i dessa tre länder. Vi arbetar också med utbildning så flickor och kvinnor blir medvetna om, och kan kräva sina rättigheter. I Sverige kan detta arbete följas på denna hemsida där vi skildrar vardagen för de kvinnor vi kämpar för, berättar om de aktiviteter som görs och bloggar om arbetet. 

Läs mer här: www.kvinnorsliv.se

För mer information kontakta Amnestys pressekreterare 070-433 09 16 

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916