Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ÖSTERRIKE: Rasism inom polisen och rättsväsendet

Rasism genomsyrar den österrikiska polismyndigheten och andra delar av rättsväsendet, säger Amnesty i en rapport som publicerades vid en presskonferens i Wien på torsdagen. Organisationen kräver omedelbara insatser för att se till att polisen och juridiska institutioner behandlar personer lika, oavsett deras etniska bakgrund eller hudfärg.

- Österrike har i praktiken ett tudelat rättssystem vilket går helt emot principen om allas likhet inför lagen. Generella fördomar och stereotyper som rör utlänningar samt olika religiösa och etniska grupper ska inte få förekomma i rättssystemet, säger John Dalhuisen som är Amnestys expert på Österrike.

I rapporten Victim or suspect: A question of colour. Racist discrimination in the Austrian justice system dokumenteras fall där den österrikiska polisen gjort sig skyldig till rasistiska angrepp och misshandel. Dokumentationen visar även att rättssystemet i stort diskriminerar migranter och etniska minoriteter. Enligt rapporten löper icke-vita invånare större risk att bli misstänkta för brott och bli illa behandlade av polisen. Deras anmälningar har även mindre chans att bli noggrant utredda och förövarna ställs inte inför rätta i lika stor utsträckning.

När en gambier den 7 april 2006 sattes på ett plan till Gambia för att utvisas berättade han för flygpersonalen att detta skedde mot hans vilja. Piloten vägrade då att ta med mannen på planet, polisen tog honom av planet och förde honom till en isolerad lagerlokal där han utsattes för svår misshandel. Poliserna förde honom till sjukhus och förklarade skadorna med att det uppkommit när han hade försökt fly. Hans fru lyckades få kontakt med Amnesty och media för att informera om vad hennes man hade utsatts för. På grund av uppmärksamheten utreddes incidenten och poliserna ställdes inför rätta. De dömdes till knappt ett års fängelse villkorligt. Ett straff som senare omvandlades till böter och knappt sju månader efter händelsen var de tillbaka i tjänst.

I oktober samma år trakasserades och attackerades en man med ghananskt ursprung av ett österrikiskt par, men åtalet lades ned eftersom polisen inte brydde sig om att höra några vittnen. I en annan incident förnedrades och misshandlades en österrikisk medborgare med polskt ursprung av polis när han ingrep för att försöka avstyra ett bråk. Misshandeln anmäldes men åtalet om polisbrutalitet ogillades.

Amnesty befarar att majoriteten av de klagomål om polismisshandel, som kommer från personer som tillhör etniska minoriteter i landet, bemöts på ett bristfälligt sätt av både polismyndigheten och rättsväsendet. Klagomål utreds inte tillräckligt, polisbrutalitet åtalas sällan och i de fall det görs leder det i allmänhet inte till några sanktioner.
- Det är dags att politiska ledare och högt uppsatta personer inom polismyndigheten erkänner problemen med rasism inom polisen. Allmänhetens tilltro kan inte upprätthållas om de polismän som bevisligen har begått allvarliga människorättsbrott får stanna kvar på sina poster, säger John Dalhuisen.

Amnesty kräver utbildningsinsatser för att öka medvetenhet inom polis- och rättsväsendet om deras plikt att inte diskriminera.
- De österrikiska myndigheterna måste skicka tydliga signaler till polisen och allmänheten att dålig behandling av fängslade och rasistiskt agerande är förbjudet under alla omständigheter och att dessa brott ska utredas med lämpliga konsekvenser, säger John Dalhuisen.


Hanna MI Jakobson, Amnesty Press och media

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916