Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ÖSTTIMOR: Krigsförbrytare får amnesti

Amnesty uppmanar Östtimor att stänga det kryphål i lagen som låter krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten gå ostraffade.

Timor-Leste; Justice in the Shadow, en Amnestyrapport som släpps idag, kritiserar landets senaste strafflag. Lagen tillåter amnestier som kan förhindra att personer som misstänks ha begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten under den indonesiska ockupationen 1975-1999 ställs inför rätta. Utan ett förbud mot sådana amnestier lever Östtimor inte upp till sina skyldigheter i den internationella brottmålsdomstolens Romstadga, som landet anslöt sig till 2002.

- Överlevarna från decennier av människorättskränkningar i Östtimor kräver rättvisa och gottgörelse, men myndigheternas rutinmässiga användande av amnesti, benådning och liknande åtgärder har skapat en kultur av straffrihet, säger Isabelle Arradon, Amnestys Östtimorutredare.

Amnesty befarar att de östtimorianska myndigheternas möjlighet att utverka amnestier kommer att skada den unga nationens förmåga att utveckla skyddsmekanismer mot våld, att upprätthålla en oberoende och trovärdig domarkår och att hålla väpnade grupper och militär ansvariga för sina handlingar.

Bland dem som benådats av presidenten eller fått sina straff nedsatta finns personer som åtalats och dömts för brott mot mänskligheten av FN:s särskilda panel för allvarliga brott som begicks under Östtimors övergång till självständig nation 1999.

År 2008 försattes milisledaren Joan Marques på fri fot efter att ha fått sitt straff rejält avkortat av presidenten. Ursprungligen hade han dömts till 33 års fängelse för brott mot mänskligheten.

- Myndigheterna i Östtimor kompromissar med rättvisan i sin strävan efter fred, men att förhandla bort rättvisan när det gäller så allvarliga brott bidrar bara till att undergräva rättssäkerheten och skingrar inte landets traumatiska förflutna, säger Isabelle Arradon.

Uppskattningsvis 100 000 personer dödades eller svalt ihjäl mellan 1974 och 1999 i Östtimor, enligt en rapport från den östtimorianska Sannings-och försoningsommissionen. Under den 24-åriga indonesiska ockupationen från 1975 utsatte den indonesiska militären befolkningen för utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnanden, tortyr och sexuellt våld.

Timor-Leste: Justice in the Shadow uppmärksammar de viktiga steg som landet har tagit för att införliva stora delar av Romstadgans i sin strafflag. Dock saknas inte bara ett förbud mot amnestier för brott mot internationell lag, utan också föreskrifter för samarbete med internationella brottmålsdomstolen.

Amnesty stöder en omfattande och långsiktig plan för att motverka straffrihet i Östtimor. En sådan måste inkludera upprättandet av en internationell specialdomstol för att utreda de brott som begicks under den indonesiska ockupationen, att man söker efter dem som försvunnit, gottgör de tusentals människor som fått lida och släktingarna till de dödade, och förhåller sig till amnestier, benådningar och liknande åtgärder på ett sätt som inte undergräver rättssäkerheten.


Marie Wenger
Amnesty Press och media


Läs rapporten


http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA57/001/2009/en/68e037e2-b48a-4eec-a0c8-f108dca529c0/asa570012009eng.pdf

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Presskontakt

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916