Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Övergrepp mot fångar och demonstranter — akut behov av att reglera handel med redskap för tortyr

“Världen måste snarast agera för ett förbud mot den globala handeln med redskap som är utformad för att orsaka svåra smärtor och skador!” Den gemensamma uppmaningen från Amnesty International och Omega Research Foundation kommer inför dagens FN-möte om “tortyrhandel”. I samband med detta släpps den gemensamma rapporten Ending the Torture Trade: The Path to Global Controls on the 'Tools of Torture, som kräver en reglering av polisiär utrustning för att säkerställa att den inte missbrukas.

— Mer än tre decennier efter att FN:s konvention mot tortyr trädde i kraft fortsätter människor att torteras, ofta till döds, i fängelser och häkten över hela världen. Det är dubbelmoraliskt och riskerar att bli verkningslöst att förbjuda tortyr samtidigt som handeln med utrustning och verktyg som är speciellt utformad för tortyr, som spikförsedda batonger och fotfängsel, fortgår, säger Madelaine Seidlitz, jurist och sakkunnig inom folkrätt och tortyr på Amnesty Sverige

— Samtidigt som demonstranter runtom i världen kvävs av tårgas och skadas av gummikulor, finns det ett akut behov av att reglera handeln med polisiär utrustning. Standardutrustning som handbojor och batonger kan användas som tortyrredskap om de hamnar i fel händer. Nu måste länder runtom i världen samlas för att skapa ett globalt, juridiskt bindande instrument för att reglera handeln med dessa varor, säger Patrick Wilcken, Amnestys chef för området handel, säkerhet och mänskliga rättigheter.

Ett ramverk för att sätta punkt för handeln med smärta och lidande
Amnestys och Omegas rapport sammanfaller med ett möte på hög nivå inom FN med 60 länder inom “Alliansen för en tortyrfri handel”. Mötet är en del av en pågående process vars syfte är att utforska olika sätt för att kunna reglera den globala handeln med polisiär utrustning.

Som ett stöd för FN:s arbete presenterar nu Amnesty och Omega ett ramverk med syfte att motverka handeln med tortyrredskap. I ramverket finns väsentliga åtgärder som länder måste vidta för att effektivt kunna reglera handeln med polisiär utrustning och verktyg som används vid verkställande av dödsstraff. Detta inkluderar ett förbud mot verktyg med specifikt syfte att kränka och orsaka smärta, som spikförsedda batonger, elchocksbälten och tunga fotfängsel. Men även robusta kontroller av vanligt förekommande polisiär utrustning som handbojor, pepparspray och elchocksvapen.

Amnestys och Omegas rapport lyfter också behovet av ett förbud mot handel med utrustning som används vid verkställande av dödsstraff, som galgar och elektriska stolen, men också en reglering av exporten av läkemedelskemiska ämnen med dubbla användningsområden. Detta för att förhindra att de används vid dödliga injektioner.

— Vår rapport avslöjar hur marknadsföringen av en rad polisiär utrustning, som riskerar att användas som tortyrredskap, görs på mässor och på företagswebbplatser. Det handlar om fjärrstyrd elchocksutrustning som fästs på fångens kropp, tunga fotfängsel, fasthållningsanordning som förankras i väggen, spikbatonger och sågtandade kravallsköldar, elchocksbatonger och -vapen, elchockshandskar och till och med elchocksutrustning för att fånga in människor. Listan kan göras lång, säger dr Michael Crowley, forskningsmedarbetare på Omega Research Foundation.

— Man har blundat alltför länge för handeln med tortyrredskap. Det har gjort att företag över hela världen har kunnat slå mynt av mänskligt lidande. Samtliga länder har nu ett ansvar att agera beslutsamt för att få denna typ av handel under kontroll. Amnesty uppmanar samtliga länder att använda sig av det det ramverk mot handel med tortyr, som vi nu presenterar och inför regler eller stärker befintliga nationella regleringar av handeln med varor som används för verkställande av dödsstraff, tortyr eller andra former av övergrepp, säger Madelaine Seidlitz.

Tortyr med elchocker
Globalt är elchocker ett vanligt förekommande tortyrredskap. Ett exempel är fallet med Javier Ordoñez som den 9 september 2020 stoppades av polisen i Bogotá, Colombia, för påstått brott mot covid-19-restriktionerna. Polisen höll fast honom på marken och utsatte honom upprepade gånger för elchocker. Han dog på sjukhus några timmar senare.

En etiopier i Saudiarabien berättade för Amnesty hur fängelsevakter använt elektriska chocker mot honom efter att han protesterat över bristen på vård.

— Om man klagade så fick man en elchock som gjorde att man föll ihop på marken. Efter det klagade man aldrig mer eftersom man var rädd för att åter få en elchock i ryggen. Så man höll bara tyst.

Amnesty och Omega efterlyser ett globalt förbud mot handel och användning av vissa former av verktyg för elektriska chocker som inte är lämpliga för polisiärt arbete. Detta inkluderar utrustning som fästs på kroppen, som elchocksvästar och elchocksbälten, samt elchocksbatonger och andra verktyg med elchocker som används för att gripa människor. Det må finnas legitim användning för en del elchocksvapen men användningen och handeln med dessa måste regleras noggrant.

Tortyr och övergrepp på gatorna
Enligt Amnesty har många polisstyrkor använt utrustning och vapen utöver sina befogenheter på ett sätt som kan räknas som tortyr eller annan form av övergrepp. Detta inkluderar fall där man vid upprepade tillfällen avsiktligt riktat in sig på fredliga demonstranter och avlossat gummikulor, plastkulor och andra potentiellt dödliga projektiler, vilket resulterat i allvarliga skador och synförlust. Även ogrundad och olaglig användning av till exempel pepparspray har använts mot individer som inte utgjort något hot. Även användning av stora mängder tårgas i trånga utrymmen har inträffat.

— Även om regleringen av handel med den här typen av utrustning är bundet till staten så har även företag ett ansvar för denna fruktansvärda handel. Företagen bör därför agera proaktivt och genomföra en konsekvensanalys av de mänskliga rättigheterna, en så kallad HRDD (human rights due diligence), för att på så vis förhindra att deras produkter missbrukas. De som tillverkar, marknadsför eller handlar med den här typen av polisiära verktyg, som riskerar att missbrukas, måste genast se till att det stoppas, säger Patrick Wilcken.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916

Relaterat innehåll