Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PAKISTAN: Lagar mot hädelse kränker minoriteters rättigheter

Amnesty kräver att den pakistanska regeringen ska skydda religiösa minoriteter som blivit utsatta för attacker och förföljelse på grund av sin religiösa tillhörighet.

Ökningen av attacker mot religiösa minoriteter kan kopplas till den ökade religiösa extremismen i landet. Amnesty är oroat över den utbredda diskrimineringen, trakasserierna och attackerna mot religiösa minoriteter i Pakistan.

Amnesty välkomnar premiärministern Gilanis tillkännagivande att regeringen ska inrätta en kommitté för att utvärdera och förbättra "lagar som motverkar religiös harmoni". Han uttrycker inte exakt vilka lagar som ska ses över men syftar på lagstiftningen mot hädelse som infördes 1982 och 1986 av den militäre ledaren Zia ul-Haq i ett försök att använda islam för att öka populariteten för den militära regimen bland befolkningen. Premiärministerns uttalande kommer i kölvattnet av den våldsamma attacken i Gorja efter hädelseanklagelser mot kristna i staden.

Lagstiftningen mot hädelse påstås skydda islam men är vagt formulerad och
godtyckligt använd av polis och domstol på ett sätt som leder till trakasserier och förföljelse av religiösa minoriteter.

Amnesty och andra människorättsorganisationer kan visa på att lagstiftningen mot hädelse missbrukas, till exempel där anklagelser mot individer endast baseras på individens religiösa minoritetstillhörighet eller ogrundade illvilliga anklagelser som rör personligt fiendeskap, ofta med motivet att få den anklagade fängslad för att motparten ska öka sina egna fördelar i affärs- eller marktvister.

Amnesty kräver att den pakistanska regeringen ändrar eller avskaffar lagstiftningen mot hädelse, särskilt den del ur strafflagen som innehåller obligatoriskt dödsstraff för den som döms som skyldig till hädelse. Amnesty kräver att pakistanska myndigheter ska garantera att minoriteternas mänskliga rättigheter skyddas enligt artikel 18 i Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter som säger att: "Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet".

Amnesty kräver också att den pakistanska regeringen lagstadgar mot diskriminering av religiösa grupper. Den pakistanska regeringen bör också införa ett grundligt utbildningsprogram på alla nivåer i samhället för att främja jämlikhet och respekt för mångfalden av trosinriktningar i Pakistan.

Anna Wehlin
Amnesty Press och media

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.