Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PERU

Vad hände med löften om rättvisa och kompensation? I samband med treårsdagen av Sannings-och Försoningskommissionens rapport om övergreppen som begicks mellan maj 1980 och november 2000 uppmanar Amnesty den nya regeringen i Peru att utarbeta en plan för att genomföra de rekommendationer som lades fram i rapporten. Amnesty välkomnar de nya reglerna för hur offren ska kompenseras och regeringens löften om att utbetalningar ska ske, men organisationen beklagar det långsamma tempot i de rättsliga processerna som gäller övergrepp begångna av militären. Enligt Amnesty är risken stor att nya brott mot mänskliga rättigheter begås om inte Perus tragiska förflutna får ett korrekt rättsligt efterspel, och regeringen har en skyldighet att samarbeta i utredningar om tidigare övergrepp och se till att militären lämnar ut nödvändig information. Dessutom måste vittnen och de som leder de juridiska processerna få stöd och skydd. Ett stort antal vittnen, jurister, rättsläkare och människorättsaktivister utsattes för hot och trakasserier mellan juli 2005 och mars 2006. Fram till idag har inte något av dessa fall utretts och de drabbade personerna har heller inte fått tillräckligt skydd. Bakgrundsinformation Sannings -och Försoningskommissionen, som inrättades 2001, hade i uppdrag att utreda omständigheterna kring de övergrepp som begicks av den peruanska staten, och de väpnade oppositionsgrupperna, Sendero Luminoso och MRTA. Kommissionen hade också till uppgift att identifiera offren och, så långt det var möjligt, att faställa vem som var ansvarig för övergreppen. Enligt kommissionens rapport dödades eller "försvann" mer än 24 000 personer under inbördeskriget. Tusentals utsattes för olika människorättsbrott som tortyr och misshandel. Många kidnappades och kvinnor utsattes för sexuellt våld. Elisabeth Löfgren pressekreterare Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916