Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

PERU: Fattiga kvinnor från urfolk dör för att de inte har tillgång till hälsovård

Hundratals fattiga gravida kvinnor från Perus urfolk dör på grund av att
de nekas samma hälsovård som andra kvinnor i landet visar en ny
Amnestyrapport.

Rapporten heter "Fatal Flaws: Barriers to Maternal Health in Peru" och
undersöker den höga mödradödligheten hos fattiga kvinnor från
urfolkgrupper på Perus landsbygd. Den utvärderar också effekten av de nya
lagar som stiftats i Peru för att möta problemet.

Peru är ett av de länder med högst mödradödlighet i Sydamerika. Enligt
officiella siffror dör 185 kvinnor per 100 000 födda barn i Peru. FN
beräknar att siffran är ännu högre: runt 240.

- Mödradödlighetssiffrorna är skandalösa, säger Nuria García,
Peru-utredare på Amnesty. Det faktum att kvinnor dör av orsaker som går
att förebygga är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Den peruanska
staten ignorerar helt enkelt sina skyldighet att förse kvinnorna med
fullgod mödravård oavsett vilka de är och var de bor.

Amnestys rapport visar att gravida kvinnor i Peru dör för att de möter ett
antal hinder på vägen: exempelvis bristande tillgång till såväl akut
förlossningsvård, som information om mödravård och sjukvårdspersonal som
kan prata urfolkens språk.

- Hälsovård för gravida kvinnor i Peru är som ett lotteri: om du är fattig
och från landets urfolk är risken stor att du alltid kommer att förlora,
säger Nuria García.

Amnesty kräver att de peruanska myndigheterna fördelar resurserna mot
mödradödlighet och för reproduktiv hälsovård, på ett sätt som prioriterar
regionerna med högst dödlighet. Detta för att säkra att kvinnor har lika
tillgång till akut förlossningsvård. Amnesty vill också se ökad utbildning
av sjukvårdspersonal och tillgång till stöd på det egna språket på
samtliga vårdcentraler.

Författad av: Anna Wehlin

Läs rapporten:

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll